COIN-OR::LEMON - Graph Library

source: lemon-0.x/lemon/eps.cc @ 2229:4dbb6dd2dd4b

Last change on this file since 2229:4dbb6dd2dd4b was 2207:75a29ac69c19, checked in by Alpar Juttner, 13 years ago

xy -> dim2::Point

File size: 8.0 KB
Line 
1#include <lemon/eps.h>
2
3namespace lemon {
4 
5  void EpsDrawer::defMacros()
6  {
7    out << "/clmode true def\n" <<
8      "/cshowmode false def\n" <<
9      "/defont (Helvetica) findfont def\n" <<
10      "/fosi 12 def\n" <<
11      "\n" <<
12      "/st { clmode { currentpoint stroke newpath moveto } if } bind def\n" <<
13      "/str { currentpoint stroke newpath moveto /clmode true def } bind def\n"
14        <<
15      "/fl { currentpoint fill newpath moveto /clmode true def } bind def\n" <<
16      "/eofl { currentpoint eofill newpath moveto /clmode true def } bind def\n"
17        <<
18      "/cl { currentpoint clip newpath moveto /clmode true def } bind def\n"
19        <<
20      "/eocl { currentpoint eoclip newpath moveto /clmode true def } bind def\n"
21        <<
22      "\n" <<
23      "/l { moveto lineto st } bind def\n" <<
24      "/lt { lineto st } bind def\n" <<
25      "/mt { moveto } bind def\n" <<
26      "/c { dup 3 index add 2 index moveto 0 360 arc st } bind def\n" <<
27      "/collect { /clmode false def currentpoint newpath moveto } bind def\n" <<
28      "\n" <<
29      "/fontset { defont fosi scalefont setfont } bind def\n" <<
30      "/stfs { /fosi exch def fontset } bind def\n" <<
31      "/cshow { dup stringwidth pop\n" <<
32      "   neg 2 div 0 rmoveto show } bind def\n" <<
33      "/xshow { cshowmode { cshow } { show } ifelse } def\n" <<
34      "\n" <<
35      "fontset\n" <<
36      "newpath\n" <<
37      "0 0 moveto\n" <<
38      "1 setlinecap\n";
39  }
40
41  void EpsDrawer::init(int x1,int y1,int x2,int y2)
42  {
43    out << "%!PS-Adobe-2.0 EPSF-2.0\n" <<
44      "%%BoundingBox: " << x1 << ' ' << y1 << ' ' << x2 << ' ' << y2 <<
45      "\n%%EndComments\n";
46    defMacros();
47  }
48
49  void EpsDrawer::init(double x1,double y1,double x2,double y2)
50  {
51    out << "%!PS-Adobe-2.0\n" <<
52      "%%HiResBoundingBox: " <<
53      x1 << ' ' << y1 << ' ' << x2 << ' ' << y2 <<
54      "\n%%EndComments\n";
55    defMacros();
56  }
57
58
59  EpsDrawer::EpsDrawer(std::ostream &os,int x,int y) : local_stream(false),
60                                                       out(os)
61  {
62    init(0,0,x,y);
63  }
64
65  EpsDrawer::EpsDrawer(std::ostream &os,int x1,int y1,int x2,int y2) :
66    local_stream(false),
67    out(os)
68  {
69    init(x1,y1,x2,y2);
70  }
71
72  EpsDrawer::EpsDrawer(std::ostream &os,dim2::Point<double> s) : local_stream(false),
73                                                        out(os)
74  {
75    init(0.0,0.0,s.x,s.y);
76  }
77
78  EpsDrawer::EpsDrawer(std::ostream &os,dim2::Point<double> a, dim2::Point<double> b) :
79    local_stream(false),
80    out(os)
81  {
82    init(a.x,a.y,b.x,b.y);
83  }
84
85
86  EpsDrawer::EpsDrawer(const std::string &name,int x,int y) :
87    local_stream(true),
88    out(*new std::ofstream(name.c_str()))
89  {
90    init(0,0,x,y);
91  }
92
93  EpsDrawer::EpsDrawer(const std::string &name,int x1,int y1,int x2,int y2) :
94    local_stream(true),
95    out(*new std::ofstream(name.c_str()))
96  {
97    init(x1,y1,x2,y2);
98  }
99 
100  EpsDrawer::EpsDrawer(const std::string &name,dim2::Point<double> s) :
101    local_stream(true),
102    out(*new std::ofstream(name.c_str()))
103  {
104    init(0.0,0.0,s.x,s.y);
105  }
106
107  EpsDrawer::EpsDrawer(const std::string &name,dim2::Point<double> a, dim2::Point<double> b) :
108    local_stream(true),
109    out(*new std::ofstream(name.c_str()))
110  {
111    init(a.x,a.y,b.x,b.y);
112  }
113
114
115  EpsDrawer::~EpsDrawer()
116  {
117    out << "showpage\n";
118    if(local_stream) delete &out;
119  }
120
121  EpsDrawer &EpsDrawer::save()
122  {
123    out << "gsave\n";
124    return *this; 
125  }
126
127  EpsDrawer &EpsDrawer::restore()
128  {
129    out << "grestore\n";
130    return *this; 
131  }
132 
133  EpsDrawer &EpsDrawer::line(double x1,double y1,double x2,double y2)
134  {
135    out << x1 << ' ' << y1 << ' ' << x2 << ' ' << y2 << " l\n";
136    return *this;
137 
138  }
139
140  EpsDrawer &EpsDrawer::lineTo(double x1,double y1)
141  {
142    out << x1 << ' ' << y1 << " lt\n";
143    return *this;
144 
145  }
146
147  EpsDrawer &EpsDrawer::moveTo(double x1,double y1)
148  {
149    out << x1 << ' ' << y1 << " mt\n";
150    return *this; 
151  }
152
153  EpsDrawer &EpsDrawer::circle(double x,double y, double r)
154  {
155    out << x << ' ' << y << ' ' << r << " c\n";
156    return *this; 
157  }
158
159  EpsDrawer &EpsDrawer::operator<<(const std::string &s)
160  {
161    out << "(" << s <<") xshow\n";
162    return *this;
163  }
164
165  EpsDrawer &EpsDrawer::operator<<(const char *s)
166  {
167    out << "(" << s <<") xshow\n";
168    return *this;
169  }
170
171  EpsDrawer &EpsDrawer::operator<<(int i)
172  {
173    out << "(" << i <<") xshow\n";
174    return *this;
175  }
176
177  EpsDrawer &EpsDrawer::operator<<(double d)
178  {
179    out << "(" << d <<") xshow\n";
180    return *this;
181  }
182
183  EpsDrawer &EpsDrawer::fontSize(double si)
184  {
185    out << si << " stfs\n";
186    return *this;
187  }
188  EpsDrawer &EpsDrawer::font(std::string s)
189  {
190    out << "/defont ("<<s<<") findfont def fontset\n";
191    return *this;
192  }
193
194
195  EpsDrawer &EpsDrawer::collect()
196  {
197    out << "collect\n";
198    return *this; 
199  }
200
201  EpsDrawer &EpsDrawer::closePath()
202  {
203    out << "closepath\n";
204    return *this;
205  }
206
207  EpsDrawer &EpsDrawer::stroke()
208  {
209    out << "str\n";
210    return *this; 
211  }
212  EpsDrawer &EpsDrawer::fill()
213  {
214    out << "fl\n";
215    return *this; 
216  }
217  EpsDrawer &EpsDrawer::eoFill()
218  {
219    out << "eofl\n";
220    return *this; 
221  }
222  EpsDrawer &EpsDrawer::clip()
223  {
224    out << "cl\n";
225    return *this; 
226  }
227  EpsDrawer &EpsDrawer::eoClip()
228  {
229    out << "eocl\n";
230    return *this; 
231  }
232
233  EpsDrawer &EpsDrawer::lineWidth(double w)
234  {
235    out << w << " setlinewidth\n";
236    return *this; 
237  }
238
239  EpsDrawer &EpsDrawer::lineCap(int i)
240  {
241    out << i << " setlinecap\n";
242    return *this; 
243  }
244
245  EpsDrawer &EpsDrawer::lineJoin(int i)
246  {
247    out << i << " setlinejoin\n";
248    return *this; 
249  }
250
251  EpsDrawer &EpsDrawer::miterLimit(double w)
252  {
253    out << w << " setmiterlimit\n";
254    return *this; 
255  }
256
257  EpsDrawer &EpsDrawer::color(double r, double g, double b)
258  {
259    out << r << ' ' << g << ' ' << b << " setrgbcolor\n";
260    return *this; 
261  }
262
263  EpsDrawer &EpsDrawer::translate(double x,double y)
264  {
265    out << x << ' ' << y << " translate\n";
266    return *this; 
267  }
268
269  EpsDrawer &EpsDrawer::rotate(double r)
270  {
271    out << r << " rotate\n";
272    return *this; 
273  }
274  EpsDrawer &EpsDrawer::scale(double sx, double sy)
275  {
276    out << sx << ' ' << sy << " scale\n";
277    return *this; 
278  }
279 
280  EpsDrawer &EpsDrawer::clear()
281  {
282    out << "erasepage\n";
283    return *this; 
284  }
285 
286  EpsDrawer &EpsDrawer::centerMode(bool m)
287  {
288    if(m) out << "/cshowmode true def\n";
289    else out << "/cshowmode false def\n";
290
291    return *this; 
292  }
293 
294  EpsDrawer &EpsDrawer::flush()
295  {
296    out << "flush\n";
297    //  fflush(fp);
298    return *this;
299  }
300
301  EpsDrawer &EpsDrawer::node(NodeShapes t, double x, double y, double r,
302                             Color col, Color brd)
303  {
304    out << "gsave\n"
305        << brd.red() << ' ' << brd.green() << ' ' << brd.blue()
306        << " setrgbcolor\n";
307    switch(t) {
308    case CIRCLE:
309      out << "newpath " << x << ' ' << y << ' ' << r
310          << " dup 3 index add 2 index moveto 0 360 arc fill\n";
311      break;
312    case SQUARE:
313      out << "newpath\n"
314          << x-r << ' ' << y-r << " moveto\n"
315          << x-r << ' ' << y+r << " lineto\n"
316          << x+r << ' ' << y+r << " lineto\n"
317          << x+r << ' ' << y-r << " lineto closepath fill\n";
318      break;
319    case DIAMOND:
320      out << "newpath\n"
321          << x-r << ' ' << y   << " moveto\n"
322          << x   << ' ' << y+r << " lineto\n"
323          << x+r << ' ' << y   << " lineto\n"
324          << x   << ' ' << y-r << " lineto closepath fill\n";
325      break;
326    case MALE:
327      break;
328    case FEMALE:
329      break;
330    }
331    r/=1.1;
332    out << col.red() << ' ' << col.green() << ' ' << col.blue()
333        << " setrgbcolor\n";
334    switch(t) {
335    case CIRCLE:
336      out << "newpath " << x << ' ' << y << ' ' << r
337          << " dup 3 index add 2 index moveto 0 360 arc fill\n";
338      break;
339    case SQUARE:
340      out << "newpath\n"
341          << x-r << ' ' << y-r << " moveto\n"
342          << x-r << ' ' << y+r << " lineto\n"
343          << x+r << ' ' << y+r << " lineto\n"
344          << x+r << ' ' << y-r << " lineto closepath fill\n";
345      break;
346    case DIAMOND:
347      out << "newpath\n"
348          << x-r << ' ' << y   << " moveto\n"
349          << x   << ' ' << y+r << " lineto\n"
350          << x+r << ' ' << y   << " lineto\n"
351          << x   << ' ' << y-r << " lineto closepath fill\n";
352      break;
353    case MALE:
354      break;
355    case FEMALE:
356      break;
357    }
358
359    out << "grestore\n";
360    return *this;
361  }
362 
363}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.