COIN-OR::LEMON - Graph Library

Changes between Initial Version and Version 1 of Gráfok ábrázolása


Ignore:
Timestamp:
03/26/09 14:57:05 (11 years ago)
Author:
veghal
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Gráfok ábrázolása

  v1 v1  
   1Gráfok vizualizációja, azaz egy adott gráf pontjainak elhelyezése a síkon minél esztétikusabb, átláthatóbb formában.
   2
   3=== Háttér ===
   4
   5Gráfok (hálózatok) reprezentálása a síkban egy mind elméletileg, mind a gyakorlatban fontos és érdekes problémakör. A legalapvetőbb kerdés annak (algoritmikus) megválaszolása, hogy egy gráf síkgráf-e, azaz lerajzolható-e úgy a síkban, hogy az élei ne messék egymást. Ha a válasz igen, akkor természetes feladat megadni egy "minél tetszetősebb", minél áttekinthetőbb ilyen reprezentációt. Hasonlóan, feladat lehet nem síkbarajzolható gráfok megjelenítése is. Ezek a problémák tovább ágaztathatók aszerint, hogy az éleket egyenessel, egyszeresen tört vonallal, esetleg tetszöleges görbével kívánjuk reprezentálni, esetleg aszerint, hogy a reprezentálandó gráf rendelkezik-e valamilyen speciális tulajdonsággal.
   6
   7E feledatkör fontos szerephez jut minden olyan döntéstámogató rendszerben, ahol valamilyen gráffal reprezentálható struktúrát (pl. egy kommunikációs hálózatot, UML diagrammot, egymással összefüggö entitások kapcsolati hálóját stb.) kell a felhasználó számára áttekinthető módon megjeleníteni. A terület gyakorlati fontosságnak megfelelően az elmúlt évtizedekben gráf-ábrázoló algoritmusok sokaságát fejlesztették ki.
   8
   9=== Feladat ===
   10
   11A jelentkezők feladata az irodalomban fellelhető gráf reprezentáló algoritmusok áttekintése, a gyakorlatban alkalmazható algoritmusok közül néhány implementálása, összehasonlítása esetleg továbbfejlesztése. Cél, hogy a minél több alfeladatra hatékony megoldás szülessen és a letisztázott implementáció bekerüljön a LEMON programkönyvtárba.
   12
   13A feladatkör szakdolgozat, nagyprogram és TDK alapjául is szolgálhat, akár több jelentkező számára is.
   14
   15=== Előfeltételek ===
   16
   17 - C++ programozási nyelv ismerete
   18 - alap gráfelméleti ismeretek
   19 - angol nyelvismeret