COIN-OR::LEMON - Graph Library

Version 1 (modified by Peter Kovacs, 10 years ago) (diff)

--

Utazóügynök feladat

Approximációs, heurisztikus és exponenciális algoritmusok implementálása és összehasonlítása az utazóügynök problémára.

Háttér

Az utazóügynök probléma (travelling salesman problem, TSP) az egyik legismertebb és legtöbbet vizsgált NP-teljes probléma, amelynek számtalan gyakorlati alkalmazása van.

Adott n város, és ismerjük bármely kettőnek a távolságát. Keressünk egy minimális költségű körutazást, amely minden várost pontosan egyszer érint. Vagyis keressük meg egy irányítatlan gráf legkisebb költségű Hamilton-körét.

Feladat

A feladat az irodalomban fellelhető, minél többféle alkalmazott módszer megismerése, előnyeik/hátrányaik feltérképezése, ezek némelyikének implementálása, összehasonlítása és esetleg új módszerek, heurisztikák keresése.

A feladatkör szakdolgozat, nagyprogram és TDK alapjául is szolgálhat, akár több jelentkező számára is.

Előfeltételek

  • C++ programozási nyelv ismerete
  • gráfelméleti ismeretek, kombinatorikus optimalizálási alapok
  • angol nyelvismeret