lemon/lgf_reader.h
changeset 1198 4936be66d2f5
parent 1197 374a9519986b
child 1250 97d978243703
   1.1 --- a/lemon/lgf_reader.h	Sun Feb 05 00:04:44 2012 +0100
   1.2 +++ b/lemon/lgf_reader.h	Tue Feb 12 07:15:52 2013 +0100
   1.3 @@ -154,16 +154,16 @@
   1.4    }
   1.5   };
   1.6 
   1.7 -  template <typename Value>
   1.8 +  template <typename Value,
   1.9 +       typename Map = std::map<std::string, Value> >
  1.10   struct MapLookUpConverter {
  1.11 -   const std::map<std::string, Value>& _map;
  1.12 -
  1.13 -   MapLookUpConverter(const std::map<std::string, Value>& map)
  1.14 +   const Map& _map;
  1.15 +
  1.16 +   MapLookUpConverter(const Map& map)
  1.17     : _map(map) {}
  1.18 
  1.19    Value operator()(const std::string& str) {
  1.20 -    typename std::map<std::string, Value>::const_iterator it =
  1.21 -     _map.find(str);
  1.22 +    typename Map::const_iterator it = _map.find(str);
  1.23     if (it == _map.end()) {
  1.24      std::ostringstream msg;
  1.25      msg << "Item not found: " << str;
  1.26 @@ -173,6 +173,39 @@
  1.27    }
  1.28   };
  1.29 
  1.30 +  template <typename Value,
  1.31 +       typename Map1 = std::map<std::string, Value>,
  1.32 +       typename Map2 = std::map<std::string, Value> >
  1.33 +  struct DoubleMapLookUpConverter {
  1.34 +   const Map1& _map1;
  1.35 +   const Map2& _map2;
  1.36 +
  1.37 +   DoubleMapLookUpConverter(const Map1& map1, const Map2& map2)
  1.38 +    : _map1(map1), _map2(map2) {}
  1.39 +
  1.40 +   Value operator()(const std::string& str) {
  1.41 +    typename Map1::const_iterator it1 = _map1.find(str);
  1.42 +    typename Map2::const_iterator it2 = _map2.find(str);
  1.43 +    if (it1 == _map1.end()) {
  1.44 +     if (it2 == _map2.end()) {
  1.45 +      std::ostringstream msg;
  1.46 +      msg << "Item not found: " << str;
  1.47 +      throw FormatError(msg.str());
  1.48 +     } else {
  1.49 +      return it2->second;
  1.50 +     }
  1.51 +    } else {
  1.52 +     if (it2 == _map2.end()) {
  1.53 +      return it1->second;
  1.54 +     } else {
  1.55 +      std::ostringstream msg;
  1.56 +      msg << "Item is ambigous: " << str;
  1.57 +      throw FormatError(msg.str());
  1.58 +     }
  1.59 +    }
  1.60 +   }
  1.61 +  };
  1.62 +
  1.63   template <typename GR>
  1.64   struct GraphArcLookUpConverter {
  1.65    const GR& _graph;
  1.66 @@ -2171,15 +2204,19 @@
  1.67   std::string _edges_caption;
  1.68   std::string _attributes_caption;
  1.69 
  1.70 -  typedef std::map<std::string, Node> NodeIndex;
  1.71 -  NodeIndex _node_index;
  1.72 +  typedef std::map<std::string, RedNode> RedNodeIndex;
  1.73 +  RedNodeIndex _red_node_index;
  1.74 +  typedef std::map<std::string, BlueNode> BlueNodeIndex;
  1.75 +  BlueNodeIndex _blue_node_index;
  1.76   typedef std::map<std::string, Edge> EdgeIndex;
  1.77   EdgeIndex _edge_index;
  1.78 
  1.79   typedef std::vector<std::pair<std::string,
  1.80 -   _reader_bits::MapStorageBase<Node>*> > NodeMaps;
  1.81 -  NodeMaps _red_maps;
  1.82 -  NodeMaps _blue_maps;
  1.83 +   _reader_bits::MapStorageBase<RedNode>*> > RedNodeMaps;
  1.84 +  RedNodeMaps _red_node_maps;
  1.85 +  typedef std::vector<std::pair<std::string,
  1.86 +   _reader_bits::MapStorageBase<BlueNode>*> > BlueNodeMaps;
  1.87 +  BlueNodeMaps _blue_node_maps;
  1.88 
  1.89   typedef std::vector<std::pair<std::string,
  1.90    _reader_bits::MapStorageBase<Edge>*> > EdgeMaps;
  1.91 @@ -2241,13 +2278,13 @@
  1.92 
  1.93   /// \brief Destructor
  1.94   ~BpGraphReader() {
  1.95 -   for (typename NodeMaps::iterator it = _red_maps.begin();
  1.96 -      it != _red_maps.end(); ++it) {
  1.97 +   for (typename RedNodeMaps::iterator it = _red_node_maps.begin();
  1.98 +      it != _red_node_maps.end(); ++it) {
  1.99     delete it->second;
  1.100    }
  1.101 
  1.102 -   for (typename NodeMaps::iterator it = _blue_maps.begin();
  1.103 -      it != _blue_maps.end(); ++it) {
  1.104 +   for (typename BlueNodeMaps::iterator it = _blue_node_maps.begin();
  1.105 +      it != _blue_node_maps.end(); ++it) {
  1.106     delete it->second;
  1.107    }
  1.108 
  1.109 @@ -2284,11 +2321,12 @@
  1.110    other._is = 0;
  1.111    other.local_is = false;
  1.112 
  1.113 -   _node_index.swap(other._node_index);
  1.114 +   _red_node_index.swap(other._red_node_index);
  1.115 +   _blue_node_index.swap(other._blue_node_index);
  1.116    _edge_index.swap(other._edge_index);
  1.117 
  1.118 -   _red_maps.swap(other._red_maps);
  1.119 -   _blue_maps.swap(other._blue_maps);
  1.120 +   _red_node_maps.swap(other._red_node_maps);
  1.121 +   _blue_node_maps.swap(other._blue_node_maps);
  1.122    _edge_maps.swap(other._edge_maps);
  1.123    _attributes.swap(other._attributes);
  1.124 
  1.125 @@ -2311,12 +2349,12 @@
  1.126   template <typename Map>
  1.127   BpGraphReader& nodeMap(const std::string& caption, Map& map) {
  1.128    checkConcept<concepts::WriteMap<Node, typename Map::Value>, Map>();
  1.129 -   _reader_bits::MapStorageBase<Node>* red_storage =
  1.130 -    new _reader_bits::MapStorage<Node, Map>(map);
  1.131 -   _red_maps.push_back(std::make_pair(caption, red_storage));
  1.132 -   _reader_bits::MapStorageBase<Node>* blue_storage =
  1.133 -    new _reader_bits::MapStorage<Node, Map>(map);
  1.134 -   _blue_maps.push_back(std::make_pair(caption, blue_storage));
  1.135 +   _reader_bits::MapStorageBase<RedNode>* red_storage =
  1.136 +    new _reader_bits::MapStorage<RedNode, Map>(map);
  1.137 +   _red_node_maps.push_back(std::make_pair(caption, red_storage));
  1.138 +   _reader_bits::MapStorageBase<BlueNode>* blue_storage =
  1.139 +    new _reader_bits::MapStorage<BlueNode, Map>(map);
  1.140 +   _blue_node_maps.push_back(std::make_pair(caption, blue_storage));
  1.141    return *this;
  1.142   }
  1.143 
  1.144 @@ -2328,22 +2366,22 @@
  1.145   BpGraphReader& nodeMap(const std::string& caption, Map& map,
  1.146               const Converter& converter = Converter()) {
  1.147    checkConcept<concepts::WriteMap<Node, typename Map::Value>, Map>();
  1.148 -   _reader_bits::MapStorageBase<Node>* red_storage =
  1.149 -    new _reader_bits::MapStorage<Node, Map, Converter>(map, converter);
  1.150 -   _red_maps.push_back(std::make_pair(caption, red_storage));
  1.151 -   _reader_bits::MapStorageBase<Node>* blue_storage =
  1.152 -    new _reader_bits::MapStorage<Node, Map, Converter>(map, converter);
  1.153 -   _blue_maps.push_back(std::make_pair(caption, blue_storage));
  1.154 +   _reader_bits::MapStorageBase<RedNode>* red_storage =
  1.155 +    new _reader_bits::MapStorage<RedNode, Map, Converter>(map, converter);
  1.156 +   _red_node_maps.push_back(std::make_pair(caption, red_storage));
  1.157 +   _reader_bits::MapStorageBase<BlueNode>* blue_storage =
  1.158 +    new _reader_bits::MapStorage<BlueNode, Map, Converter>(map, converter);
  1.159 +   _blue_node_maps.push_back(std::make_pair(caption, blue_storage));
  1.160    return *this;
  1.161   }
  1.162 
  1.163   /// Add a red node map reading rule to the reader.
  1.164   template <typename Map>
  1.165   BpGraphReader& redNodeMap(const std::string& caption, Map& map) {
  1.166 -   checkConcept<concepts::WriteMap<Node, typename Map::Value>, Map>();
  1.167 -   _reader_bits::MapStorageBase<Node>* storage =
  1.168 -    new _reader_bits::MapStorage<Node, Map>(map);
  1.169 -   _red_maps.push_back(std::make_pair(caption, storage));
  1.170 +   checkConcept<concepts::WriteMap<RedNode, typename Map::Value>, Map>();
  1.171 +   _reader_bits::MapStorageBase<RedNode>* storage =
  1.172 +    new _reader_bits::MapStorage<RedNode, Map>(map);
  1.173 +   _red_node_maps.push_back(std::make_pair(caption, storage));
  1.174    return *this;
  1.175   }
  1.176 
  1.177 @@ -2354,20 +2392,20 @@
  1.178   template <typename Map, typename Converter>
  1.179   BpGraphReader& redNodeMap(const std::string& caption, Map& map,
  1.180                const Converter& converter = Converter()) {
  1.181 -   checkConcept<concepts::WriteMap<Node, typename Map::Value>, Map>();
  1.182 -   _reader_bits::MapStorageBase<Node>* storage =
  1.183 -    new _reader_bits::MapStorage<Node, Map, Converter>(map, converter);
  1.184 -   _red_maps.push_back(std::make_pair(caption, storage));
  1.185 +   checkConcept<concepts::WriteMap<RedNode, typename Map::Value>, Map>();
  1.186 +   _reader_bits::MapStorageBase<RedNode>* storage =
  1.187 +    new _reader_bits::MapStorage<RedNode, Map, Converter>(map, converter);
  1.188 +   _red_node_maps.push_back(std::make_pair(caption, storage));
  1.189    return *this;
  1.190   }
  1.191 
  1.192   /// Add a blue node map reading rule to the reader.
  1.193   template <typename Map>
  1.194   BpGraphReader& blueNodeMap(const std::string& caption, Map& map) {
  1.195 -   checkConcept<concepts::WriteMap<Node, typename Map::Value>, Map>();
  1.196 -   _reader_bits::MapStorageBase<Node>* storage =
  1.197 -    new _reader_bits::MapStorage<Node, Map>(map);
  1.198 -   _blue_maps.push_back(std::make_pair(caption, storage));
  1.199 +   checkConcept<concepts::WriteMap<BlueNode, typename Map::Value>, Map>();
  1.200 +   _reader_bits::MapStorageBase<BlueNode>* storage =
  1.201 +    new _reader_bits::MapStorage<BlueNode, Map>(map);
  1.202 +   _blue_node_maps.push_back(std::make_pair(caption, storage));
  1.203    return *this;
  1.204   }
  1.205 
  1.206 @@ -2378,10 +2416,10 @@
  1.207   template <typename Map, typename Converter>
  1.208   BpGraphReader& blueNodeMap(const std::string& caption, Map& map,
  1.209                 const Converter& converter = Converter()) {
  1.210 -   checkConcept<concepts::WriteMap<Node, typename Map::Value>, Map>();
  1.211 -   _reader_bits::MapStorageBase<Node>* storage =
  1.212 -    new _reader_bits::MapStorage<Node, Map, Converter>(map, converter);
  1.213 -   _blue_maps.push_back(std::make_pair(caption, storage));
  1.214 +   checkConcept<concepts::WriteMap<BlueNode, typename Map::Value>, Map>();
  1.215 +   _reader_bits::MapStorageBase<BlueNode>* storage =
  1.216 +    new _reader_bits::MapStorage<BlueNode, Map, Converter>(map, converter);
  1.217 +   _blue_node_maps.push_back(std::make_pair(caption, storage));
  1.218    return *this;
  1.219   }
  1.220 
  1.221 @@ -2473,14 +2511,39 @@
  1.222   ///
  1.223   /// Add a node reading rule to reader.
  1.224   BpGraphReader& node(const std::string& caption, Node& node) {
  1.225 -   typedef _reader_bits::MapLookUpConverter<Node> Converter;
  1.226 -   Converter converter(_node_index);
  1.227 +   typedef _reader_bits::DoubleMapLookUpConverter<
  1.228 +    Node, RedNodeIndex, BlueNodeIndex> Converter;
  1.229 +   Converter converter(_red_node_index, _blue_node_index);
  1.230    _reader_bits::ValueStorageBase* storage =
  1.231     new _reader_bits::ValueStorage<Node, Converter>(node, converter);
  1.232    _attributes.insert(std::make_pair(caption, storage));
  1.233    return *this;
  1.234   }
  1.235 
  1.236 +  /// \brief Red node reading rule
  1.237 +  ///
  1.238 +  /// Add a red node reading rule to reader.
  1.239 +  BpGraphReader& redNode(const std::string& caption, RedNode& node) {
  1.240 +   typedef _reader_bits::MapLookUpConverter<RedNode> Converter;
  1.241 +   Converter converter(_red_node_index);
  1.242 +   _reader_bits::ValueStorageBase* storage =
  1.243 +    new _reader_bits::ValueStorage<RedNode, Converter>(node, converter);
  1.244 +   _attributes.insert(std::make_pair(caption, storage));
  1.245 +   return *this;
  1.246 +  }
  1.247 +
  1.248 +  /// \brief Blue node reading rule
  1.249 +  ///
  1.250 +  /// Add a blue node reading rule to reader.
  1.251 +  BpGraphReader& blueNode(const std::string& caption, BlueNode& node) {
  1.252 +   typedef _reader_bits::MapLookUpConverter<BlueNode> Converter;
  1.253 +   Converter converter(_blue_node_index);
  1.254 +   _reader_bits::ValueStorageBase* storage =
  1.255 +    new _reader_bits::ValueStorage<BlueNode, Converter>(node, converter);
  1.256 +   _attributes.insert(std::make_pair(caption, storage));
  1.257 +   return *this;
  1.258 +  }
  1.259 +
  1.260   /// \brief Edge reading rule
  1.261   ///
  1.262   /// Add an edge reading rule to reader.
  1.263 @@ -2549,8 +2612,11 @@
  1.264    LEMON_ASSERT(!_use_nodes, "Multiple usage of useNodes() member");
  1.265    _use_nodes = true;
  1.266    _writer_bits::DefaultConverter<typename Map::Value> converter;
  1.267 -   for (NodeIt n(_graph); n != INVALID; ++n) {
  1.268 -    _node_index.insert(std::make_pair(converter(map[n]), n));
  1.269 +   for (RedNodeIt n(_graph); n != INVALID; ++n) {
  1.270 +    _red_node_index.insert(std::make_pair(converter(map[n]), n));
  1.271 +   }
  1.272 +   for (BlueNodeIt n(_graph); n != INVALID; ++n) {
  1.273 +    _blue_node_index.insert(std::make_pair(converter(map[n]), n));
  1.274    }
  1.275    return *this;
  1.276   }
  1.277 @@ -2566,8 +2632,11 @@
  1.278    checkConcept<concepts::ReadMap<Node, typename Map::Value>, Map>();
  1.279    LEMON_ASSERT(!_use_nodes, "Multiple usage of useNodes() member");
  1.280    _use_nodes = true;
  1.281 -   for (NodeIt n(_graph); n != INVALID; ++n) {
  1.282 -    _node_index.insert(std::make_pair(converter(map[n]), n));
  1.283 +   for (RedNodeIt n(_graph); n != INVALID; ++n) {
  1.284 +    _red_node_index.insert(std::make_pair(converter(map[n]), n));
  1.285 +   }
  1.286 +   for (BlueNodeIt n(_graph); n != INVALID; ++n) {   
  1.287 +    _blue_node_index.insert(std::make_pair(converter(map[n]), n));
  1.288    }
  1.289    return *this;
  1.290   }
  1.291 @@ -2664,13 +2733,13 @@
  1.292 
  1.293   void readRedNodes() {
  1.294 
  1.295 -   std::vector<int> map_index(_red_maps.size());
  1.296 +   std::vector<int> map_index(_red_node_maps.size());
  1.297    int map_num, label_index;
  1.298 
  1.299    char c;
  1.300    if (!readLine() || !(line >> c) || c == '@') {
  1.301     if (readSuccess() && line) line.putback(c);
  1.302 -    if (!_red_maps.empty())
  1.303 +    if (!_red_node_maps.empty())
  1.304      throw FormatError("Cannot find map names");
  1.305     return;
  1.306    }
  1.307 @@ -2691,12 +2760,12 @@
  1.308      ++index;
  1.309     }
  1.310 
  1.311 -    for (int i = 0; i < static_cast<int>(_red_maps.size()); ++i) {
  1.312 +    for (int i = 0; i < static_cast<int>(_red_node_maps.size()); ++i) {
  1.313      std::map<std::string, int>::iterator jt =
  1.314 -      maps.find(_red_maps[i].first);
  1.315 +      maps.find(_red_node_maps[i].first);
  1.316      if (jt == maps.end()) {
  1.317       std::ostringstream msg;
  1.318 -      msg << "Map not found: " << _red_maps[i].first;
  1.319 +      msg << "Map not found: " << _red_node_maps[i].first;
  1.320       throw FormatError(msg.str());
  1.321      }
  1.322      map_index[i] = jt->second;
  1.323 @@ -2727,17 +2796,17 @@
  1.324     if (line >> std::ws >> c)
  1.325      throw FormatError("Extra character at the end of line");
  1.326 
  1.327 -    Node n;
  1.328 +    RedNode n;
  1.329     if (!_use_nodes) {
  1.330      n = _graph.addRedNode();
  1.331      if (label_index != -1)
  1.332 -      _node_index.insert(std::make_pair(tokens[label_index], n));
  1.333 +      _red_node_index.insert(std::make_pair(tokens[label_index], n));
  1.334     } else {
  1.335      if (label_index == -1)
  1.336       throw FormatError("Label map not found");
  1.337 -     typename std::map<std::string, Node>::iterator it =
  1.338 -      _node_index.find(tokens[label_index]);
  1.339 -     if (it == _node_index.end()) {
  1.340 +     typename std::map<std::string, RedNode>::iterator it =
  1.341 +      _red_node_index.find(tokens[label_index]);
  1.342 +     if (it == _red_node_index.end()) {
  1.343       std::ostringstream msg;
  1.344       msg << "Node with label not found: " << tokens[label_index];
  1.345       throw FormatError(msg.str());
  1.346 @@ -2745,8 +2814,8 @@
  1.347      n = it->second;
  1.348     }
  1.349 
  1.350 -    for (int i = 0; i < static_cast<int>(_red_maps.size()); ++i) {
  1.351 -     _red_maps[i].second->set(n, tokens[map_index[i]]);
  1.352 +    for (int i = 0; i < static_cast<int>(_red_node_maps.size()); ++i) {
  1.353 +     _red_node_maps[i].second->set(n, tokens[map_index[i]]);
  1.354     }
  1.355 
  1.356    }
  1.357 @@ -2757,13 +2826,13 @@
  1.358 
  1.359   void readBlueNodes() {
  1.360 
  1.361 -   std::vector<int> map_index(_blue_maps.size());
  1.362 +   std::vector<int> map_index(_blue_node_maps.size());
  1.363    int map_num, label_index;
  1.364 
  1.365    char c;
  1.366    if (!readLine() || !(line >> c) || c == '@') {
  1.367     if (readSuccess() && line) line.putback(c);
  1.368 -    if (!_blue_maps.empty())
  1.369 +    if (!_blue_node_maps.empty())
  1.370      throw FormatError("Cannot find map names");
  1.371     return;
  1.372    }
  1.373 @@ -2784,12 +2853,12 @@
  1.374      ++index;
  1.375     }
  1.376 
  1.377 -    for (int i = 0; i < static_cast<int>(_blue_maps.size()); ++i) {
  1.378 +    for (int i = 0; i < static_cast<int>(_blue_node_maps.size()); ++i) {
  1.379      std::map<std::string, int>::iterator jt =
  1.380 -      maps.find(_blue_maps[i].first);
  1.381 +      maps.find(_blue_node_maps[i].first);
  1.382      if (jt == maps.end()) {
  1.383       std::ostringstream msg;
  1.384 -      msg << "Map not found: " << _blue_maps[i].first;
  1.385 +      msg << "Map not found: " << _blue_node_maps[i].first;
  1.386       throw FormatError(msg.str());
  1.387      }
  1.388      map_index[i] = jt->second;
  1.389 @@ -2820,17 +2889,17 @@
  1.390     if (line >> std::ws >> c)
  1.391      throw FormatError("Extra character at the end of line");
  1.392 
  1.393 -    Node n;
  1.394 +    BlueNode n;
  1.395     if (!_use_nodes) {
  1.396      n = _graph.addBlueNode();
  1.397      if (label_index != -1)
  1.398 -      _node_index.insert(std::make_pair(tokens[label_index], n));
  1.399 +      _blue_node_index.insert(std::make_pair(tokens[label_index], n));
  1.400     } else {
  1.401      if (label_index == -1)
  1.402       throw FormatError("Label map not found");
  1.403 -     typename std::map<std::string, Node>::iterator it =
  1.404 -      _node_index.find(tokens[label_index]);
  1.405 -     if (it == _node_index.end()) {
  1.406 +     typename std::map<std::string, BlueNode>::iterator it =
  1.407 +      _blue_node_index.find(tokens[label_index]);
  1.408 +     if (it == _blue_node_index.end()) {
  1.409       std::ostringstream msg;
  1.410       msg << "Node with label not found: " << tokens[label_index];
  1.411       throw FormatError(msg.str());
  1.412 @@ -2838,8 +2907,8 @@
  1.413      n = it->second;
  1.414     }
  1.415 
  1.416 -    for (int i = 0; i < static_cast<int>(_blue_maps.size()); ++i) {
  1.417 -     _blue_maps[i].second->set(n, tokens[map_index[i]]);
  1.418 +    for (int i = 0; i < static_cast<int>(_blue_node_maps.size()); ++i) {
  1.419 +     _blue_node_maps[i].second->set(n, tokens[map_index[i]]);
  1.420     }
  1.421 
  1.422    }
  1.423 @@ -2924,39 +2993,26 @@
  1.424 
  1.425     Edge e;
  1.426     if (!_use_edges) {
  1.427 -
  1.428 -     typename NodeIndex::iterator it;
  1.429 -
  1.430 -     it = _node_index.find(source_token);
  1.431 -     if (it == _node_index.end()) {
  1.432 +     typename RedNodeIndex::iterator rit =
  1.433 +      _red_node_index.find(source_token);
  1.434 +     if (rit == _red_node_index.end()) {
  1.435       std::ostringstream msg;
  1.436       msg << "Item not found: " << source_token;
  1.437       throw FormatError(msg.str());
  1.438      }
  1.439 -     Node source = it->second;
  1.440 -     if (!_graph.red(source)) {
  1.441 -      std::ostringstream msg;
  1.442 -      msg << "Item is not red node: " << source_token;
  1.443 -      throw FormatError(msg.str());
  1.444 -     }
  1.445 -
  1.446 -     it = _node_index.find(target_token);
  1.447 -     if (it == _node_index.end()) {
  1.448 +     RedNode source = rit->second;
  1.449 +     typename BlueNodeIndex::iterator it =
  1.450 +      _blue_node_index.find(target_token);
  1.451 +     if (it == _blue_node_index.end()) {
  1.452       std::ostringstream msg;
  1.453       msg << "Item not found: " << target_token;
  1.454       throw FormatError(msg.str());
  1.455      }
  1.456 -     Node target = it->second;
  1.457 -     if (!_graph.blue(target)) {
  1.458 -      std::ostringstream msg;
  1.459 -      msg << "Item is not red node: " << source_token;
  1.460 -      throw FormatError(msg.str());
  1.461 -     }
  1.462 +     BlueNode target = it->second;
  1.463 
  1.464      // It is checked that source is red and
  1.465      // target is blue, so this should be safe:
  1.466 -     e = _graph.addEdge(_graph.asRedNodeUnsafe(source),
  1.467 -               _graph.asBlueNodeUnsafe(target));
  1.468 +     e = _graph.addEdge(source, target);
  1.469      if (label_index != -1)
  1.470       _edge_index.insert(std::make_pair(tokens[label_index], e));
  1.471     } else {