Mon, 08 Aug 2011 13:47:35 +0200LEMON 1.2.2 released (d303bfa8b1ed tagged as r1.2.2) 1.2
Alpar Juttner <alpar@cs.elte.hu> [Mon, 08 Aug 2011 13:47:35 +0200] rev 1085
LEMON 1.2.2 released (d303bfa8b1ed tagged as r1.2.2)

Mon, 08 Aug 2011 13:13:03 +0200Unify sources 1.2 r1.2.2
Alpar Juttner <alpar@cs.elte.hu> [Mon, 08 Aug 2011 13:13:03 +0200] rev 1084
Unify sources

Mon, 08 Aug 2011 13:02:26 +0200Update NEWS file 1.2
Alpar Juttner <alpar@cs.elte.hu> [Mon, 08 Aug 2011 13:02:26 +0200] rev 1083
Update NEWS file

Mon, 08 Aug 2011 13:35:38 +0200LEMON 1.1.4 released (f1398882a928 tagged as r1.1.4) 1.1
Alpar Juttner <alpar@cs.elte.hu> [Mon, 08 Aug 2011 13:35:38 +0200] rev 1082
LEMON 1.1.4 released (f1398882a928 tagged as r1.1.4)

Mon, 08 Aug 2011 12:36:16 +0200Unify sources 1.1 r1.1.4
Alpar Juttner <alpar@cs.elte.hu> [Mon, 08 Aug 2011 12:36:16 +0200] rev 1081
Unify sources

Fri, 05 Aug 2011 09:33:42 +0200Update NEWS file 1.1
Alpar Juttner <alpar@cs.elte.hu> [Fri, 05 Aug 2011 09:33:42 +0200] rev 1080
Update NEWS file

Fri, 05 Aug 2011 00:22:15 +0200LEMON 1.0.7 released (c59bdcc8e33e tagged as r1.0.7) 1.0
Alpar Juttner <alpar@cs.elte.hu> [Fri, 05 Aug 2011 00:22:15 +0200] rev 1079
LEMON 1.0.7 released (c59bdcc8e33e tagged as r1.0.7)

Fri, 05 Aug 2011 00:17:29 +0200Unify sources 1.0 r1.0.7
Alpar Juttner <alpar@cs.elte.hu> [Fri, 05 Aug 2011 00:17:29 +0200] rev 1078
Unify sources

Fri, 05 Aug 2011 00:12:23 +0200Update NEWS file 1.0
Alpar Juttner <alpar@cs.elte.hu> [Fri, 05 Aug 2011 00:12:23 +0200] rev 1077
Update NEWS file

Thu, 04 Aug 2011 22:03:49 +0200Merge AUTHORS file update
Alpar Juttner <alpar@cs.elte.hu> [Thu, 04 Aug 2011 22:03:49 +0200] rev 1076
Merge AUTHORS file update