Wed, 24 Jul 2013 10:21:35 +0200Backport [8a3fb3155dca] (Bugfix in test/maps_test.cc) to branch 1.2 (#469) 1.2 r1.2.4
Alpar Juttner <alpar@cs.elte.hu> [Wed, 24 Jul 2013 10:21:35 +0200] rev 1277
Backport [8a3fb3155dca] (Bugfix in test/maps_test.cc) to branch 1.2 (#469)

Sat, 10 Aug 2013 12:25:35 +0200Remove -Werror form AM_INIT_AUTOMAKE 1.2
Alpar Juttner <alpar@cs.elte.hu> [Sat, 10 Aug 2013 12:25:35 +0200] rev 1276
Remove -Werror form AM_INIT_AUTOMAKE

Sat, 10 Aug 2013 12:09:03 +0200Update NEWS file 1.2
Alpar Juttner <alpar@cs.elte.hu> [Sat, 10 Aug 2013 12:09:03 +0200] rev 1275
Update NEWS file

Sat, 10 Aug 2013 14:57:48 +0200LEMON 1.1.6 released (44670dddcfcb tagged as r1.1.6) 1.1
Alpar Juttner <alpar@cs.elte.hu> [Sat, 10 Aug 2013 14:57:48 +0200] rev 1274
LEMON 1.1.6 released (44670dddcfcb tagged as r1.1.6)

Sat, 10 Aug 2013 14:53:43 +0200Update NEWS file 1.1 r1.1.6
Alpar Juttner <alpar@cs.elte.hu> [Sat, 10 Aug 2013 14:53:43 +0200] rev 1273
Update NEWS file

Sat, 10 Aug 2013 13:57:30 +0200Remove -Werror form AM_INIT_AUTOMAKE 1.1
Alpar Juttner <alpar@cs.elte.hu> [Sat, 10 Aug 2013 13:57:30 +0200] rev 1272
Remove -Werror form AM_INIT_AUTOMAKE

Fri, 09 Aug 2013 11:29:40 +0200Remove long lines (from all but one file)
Alpar Juttner <alpar@cs.elte.hu> [Fri, 09 Aug 2013 11:29:40 +0200] rev 1271
Remove long lines (from all but one file)

Fri, 09 Aug 2013 11:28:17 +0200Apply unify-sources.sh to the source tree
Alpar Juttner <alpar@cs.elte.hu> [Fri, 09 Aug 2013 11:28:17 +0200] rev 1270
Apply unify-sources.sh to the source tree

Fri, 09 Aug 2013 14:07:27 +0200Merge bugfix #439
Alpar Juttner <alpar@cs.elte.hu> [Fri, 09 Aug 2013 14:07:27 +0200] rev 1269
Merge bugfix #439

Fri, 09 Aug 2013 14:05:29 +0200Merge bugfix #439 to branch 1.2 1.2
Alpar Juttner <alpar@cs.elte.hu> [Fri, 09 Aug 2013 14:05:29 +0200] rev 1268
Merge bugfix #439 to branch 1.2