COIN-OR::LEMON - Graph Library

MinCostFlowData: gridgen_deg.sh

File gridgen_deg.sh, 6.5 KB (added by Peter Kovacs, 11 years ago)

Parameters for GRIDGEN-DEG instances

Line 
1# GRIDGEN-DEG instances (n = 4096, m ranges from 4*n to n*n)
2
3#   2-way    seed         n   width   src   trg   deg   supply      costs      caps
4echo "1  13502460      4096      64    64    64     4    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_02a.min.param
5echo "1  13502460      4096      64    64    64     8    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_03a.min.param
6echo "1  13502460      4096      64    64    64    16    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_04a.min.param
7echo "1  13502460      4096      64    64    64    32    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_05a.min.param
8echo "1  13502460      4096      64    64    64    64    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_06a.min.param
9echo "1  13502460      4096      64    64    64   128    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_07a.min.param
10echo "1  13502460      4096      64    64    64   256    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_08a.min.param
11echo "1  13502460      4096      64    64    64   512    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_09a.min.param
12echo "1  13502460      4096      64    64    64  1024    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_10a.min.param
13echo "1  13502460      4096      64    64    64  2048    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_11a.min.param
14echo "1  13502460      4096      64    64    64  4096    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_12a.min.param
15
16#   2-way    seed         n   width   src   trg   deg   supply      costs      caps
17echo "1  69013527      4096      64    64    64     4    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_02b.min.param
18echo "1  69013527      4096      64    64    64     8    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_03b.min.param
19echo "1  69013527      4096      64    64    64    16    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_04b.min.param
20echo "1  69013527      4096      64    64    64    32    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_05b.min.param
21echo "1  69013527      4096      64    64    64    64    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_06b.min.param
22echo "1  69013527      4096      64    64    64   128    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_07b.min.param
23echo "1  69013527      4096      64    64    64   256    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_08b.min.param
24echo "1  69013527      4096      64    64    64   512    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_09b.min.param
25echo "1  69013527      4096      64    64    64  1024    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_10b.min.param
26echo "1  69013527      4096      64    64    64  2048    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_11b.min.param
27echo "1  69013527      4096      64    64    64  4096    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_12b.min.param
28
29#   2-way    seed         n   width   src   trg   deg   supply      costs      caps
30echo "1  91208735      4096      64    64    64     4    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_02c.min.param
31echo "1  91208735      4096      64    64    64     8    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_03c.min.param
32echo "1  91208735      4096      64    64    64    16    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_04c.min.param
33echo "1  91208735      4096      64    64    64    32    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_05c.min.param
34echo "1  91208735      4096      64    64    64    64    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_06c.min.param
35echo "1  91208735      4096      64    64    64   128    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_07c.min.param
36echo "1  91208735      4096      64    64    64   256    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_08c.min.param
37echo "1  91208735      4096      64    64    64   512    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_09c.min.param
38echo "1  91208735      4096      64    64    64  1024    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_10c.min.param
39echo "1  91208735      4096      64    64    64  2048    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_11c.min.param
40echo "1  91208735      4096      64    64    64  4096    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_12c.min.param
41
42#   2-way    seed         n   width   src   trg   deg   supply      costs      caps
43echo "1  73460581      4096      64    64    64     4    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_02d.min.param
44echo "1  73460581      4096      64    64    64     8    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_03d.min.param
45echo "1  73460581      4096      64    64    64    16    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_04d.min.param
46echo "1  73460581      4096      64    64    64    32    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_05d.min.param
47echo "1  73460581      4096      64    64    64    64    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_06d.min.param
48echo "1  73460581      4096      64    64    64   128    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_07d.min.param
49echo "1  73460581      4096      64    64    64   256    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_08d.min.param
50echo "1  73460581      4096      64    64    64   512    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_09d.min.param
51echo "1  73460581      4096      64    64    64  1024    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_10d.min.param
52echo "1  73460581      4096      64    64    64  2048    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_11d.min.param
53echo "1  73460581      4096      64    64    64  4096    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_12d.min.param
54
55#   2-way    seed         n   width   src   trg   deg   supply      costs      caps
56echo "1  37240194      4096      64    64    64     4    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_02e.min.param
57echo "1  37240194      4096      64    64    64     8    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_03e.min.param
58echo "1  37240194      4096      64    64    64    16    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_04e.min.param
59echo "1  37240194      4096      64    64    64    32    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_05e.min.param
60echo "1  37240194      4096      64    64    64    64    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_06e.min.param
61echo "1  37240194      4096      64    64    64   128    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_07e.min.param
62echo "1  37240194      4096      64    64    64   256    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_08e.min.param
63echo "1  37240194      4096      64    64    64   512    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_09e.min.param
64echo "1  37240194      4096      64    64    64  1024    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_10e.min.param
65echo "1  37240194      4096      64    64    64  2048    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_11e.min.param
66echo "1  37240194      4096      64    64    64  4096    64000  1 1 10000  1 1 1000" > gridgen_deg_12e.min.param