COIN-OR::LEMON - Graph Library

source: lemon-0.x/doc-docbook/src/xml/osztaly-forma.xml @ 153:7309f1b3fc47

Last change on this file since 153:7309f1b3fc47 was 153:7309f1b3fc47, checked in by beckerjc, 20 years ago

.

File size: 5.6 KB
Line 
1<etik:class id="haho" xreflabel="Példa osztály">
2  <etik:name>
3    Osztály neve
4  </etik:name>
5
6  <etik:category>
7    Ez a category rész nem kötelezõ. Ide kerülhet például, hogy ez egy
8    konténer-osztály, vagy gráf-osztály.
9  </etik:category>
10 
11  <etik:description>
12    A description egy kötelezõ rész.  Egy általános leírás arról, hogy
13    mire jó ez az osztály, és hogyan kell használni.
14    <para>
15      A description-be kerülhet új bekezdés is többek között.
16    </para>
17    Egy link: <xref linkend="haho"/>
18  </etik:description>
19
20  <etik:example>
21    Az example nem kötelezõ, de ajánlott rész. Ide kerülhet egy
22    konkrét leírás, ha szükséges, utána pedig a programkód, mondjuk a
23    programlisting elementbe ágyazva:
24    <programlisting>
25
26struct eqstr
27{
28  bool operator()(const char* s1, const char* s2) const
29  {
30    return strcmp(s1, s2) == 0;
31  }
32};
33
34void lookup(const map_type& Map, const char* str)
35{
36
37}
38
39    </programlisting>
40
41    A programlisting környezetben használhatóak különbözõ linkek,
42    viszont vigyázat, a programlisting mód parsolt, és minden
43    <![CDATA[<]]>-t értelmez!
44
45      <para>
46        Az Emacs automata kiegészítõ, element bezáró és element
47        felajánló képességei rendkívül fontosak ilyen xml fájlok
48        készítésénél, különben túl sokat kell gépelni.  Egyelõre csak
49        olyan belül-nem-parsoló környezetet tudtam készíteni, ami az
50        xml-ben már nem szabványos, s az Emacs parsolója is kiakad
51        tõle. Így hát nincs olyan környezet, mint pl. a LaTeX
52        verbatim-ja. A kódokat egy CDATA blokkba kell beletenni, ami a
53        kövtekezõ képpen néz ki: &lt![CDATA[ ide jön a kód ]]&gt Az
54        eredetileg verbatim módnak szánt <![CDATA[<etik:code>]]>
55        element-nél szintén szükség van erre a CDATA blokkra, ha a
56        kódrész &lt vagy &gt karaktereket tartalmaz:
57      </para>
58
59      <etik:code>
60      <![CDATA[
61int _i=1;
62int _ii=1;
63ListGraph::EdgeMap<int> my_edge_property(G);
64 for(EachEdgeIt i=G.first<EachEdgeIt>(); i.valid(); ++i) {
65   my_edge_property.set(i, _i);
66   _i*=_ii; ++_ii;
67 }
68    ]]>
69    </etik:code>
70  </etik:example>
71
72  <etik:definition>
73    A Definition rész kötelezõ, és ide kerül az, hogy mely fájlban van
74    definiálva az osztály.
75  </etik:definition>
76
77  <etik:template_params>
78    <etik:template_param>
79      <etik:templ_name>
80        T
81      </etik:templ_name>
82      <etik:templ_description>
83        Ide kerül példának okáért a T paraméter leírása.
84      </etik:templ_description>
85      <etik:templ_requirement>
86        Ide kerülnek a feltételek az adott paraméterre.
87      </etik:templ_requirement>
88      <etik:templ_default>
89        A default értéket is fel kell tüntetni.
90      </etik:templ_default>
91    </etik:template_param>
92    <etik:template_param>
93      <etik:templ_name>
94        A
95      </etik:templ_name>
96      <etik:templ_description>
97        Az Af template paraméter azért került ide,
98        hogy látszódjon a táblázat.
99      </etik:templ_description>
100      <etik:templ_requirement>
101        Az Af-re vonatkozó feltételek.
102      </etik:templ_requirement>
103      <etik:templ_default>
104        0
105      </etik:templ_default>
106    </etik:template_param>
107  </etik:template_params>
108
109
110  <etik:members>
111    <etik:member>
112      <etik:m_name>
113        Egy tag
114      </etik:m_name>
115      <etik:m_where_def>
116        Pl. vmelyik õsében.
117      </etik:m_where_def>
118      <etik:m_description>
119        Leírás, hogy mire való, miért van.
120      </etik:m_description>
121    </etik:member>
122
123    <etik:member>
124      <etik:m_name>
125        Másik tag
126      </etik:m_name>
127      <etik:m_where_def>
128        Benne.
129      </etik:m_where_def>
130      <etik:m_description>
131        Leírás, hogy mire való, miért van.
132      </etik:m_description>
133    </etik:member>
134  </etik:members>
135
136
137  <etik:prot_members>
138    <etik:member>
139      <etik:m_name>
140        Egy tag
141      </etik:m_name>
142      <etik:m_where_def>
143        Pl. vmelyik õsében.
144      </etik:m_where_def>
145      <etik:m_description>
146        Leírás, hogy mire való, miért van.
147      </etik:m_description>
148    </etik:member>
149
150    <etik:member>
151      <etik:m_name>
152        Másik tag
153      </etik:m_name>
154      <etik:m_where_def>
155        Benne.
156      </etik:m_where_def>
157      <etik:m_description>
158        Leírás, hogy mire való, miért van.
159      </etik:m_description>
160    </etik:member>
161  </etik:prot_members>
162
163  <etik:priv_members>
164    <etik:member>
165      <etik:m_name>
166        Egy tag
167      </etik:m_name>
168      <etik:m_where_def>
169        Pl. vmelyik õsében.
170      </etik:m_where_def>
171      <etik:m_description>
172        Leírás, hogy mire való, miért van.
173      </etik:m_description>
174    </etik:member>
175
176    <etik:member>
177      <etik:m_name>
178        Másik tag
179      </etik:m_name>
180      <etik:m_where_def>
181        Benne.
182      </etik:m_where_def>
183      <etik:m_description>
184        Leírás, hogy mire való, miért van.
185      </etik:m_description>
186    </etik:member>
187  </etik:priv_members>
188
189
190  <etik:notes>
191    Megjegyzések: nem kötelezõ rész. A fenti 4 táblázat mind
192    opcionális. Ha nincsenek protected tagok, akkor az a táblázat
193    nyugodtan kimaradhat. A felhasználói doksiban pl. semmi szükség
194    az utolsó kettõre, de ez más kérdés.
195    <para>
196      Ebbe a részbe is kerülhet új bekezdés, vagy pl. felsorolás.
197    </para>
198  </etik:notes>
199
200</etik:class>
201
202
203<!-- Keep this comment at the end of the file
204Local variables:
205mode: xml
206sgml-omittag:nil
207sgml-shorttag:nil
208sgml-namecase-general:nil
209sgml-general-insert-case:lower
210sgml-minimize-attributes:nil
211sgml-always-quote-attributes:t
212sgml-indent-step:2
213sgml-indent-data:nil
214sgml-parent-document:("graph-classes.xml" "section" "etik:class")
215sgml-exposed-tags:nil
216sgml-local-catalogs:nil
217sgml-local-ecat-files:nil
218End:
219-->
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.