COIN-OR::LEMON - Graph Library

source: lemon-0.x/src/work/athos/makefile @ 207:9910d5a5be7f

Last change on this file since 207:9910d5a5be7f was 201:b9158a014fe8, checked in by athos, 20 years ago

Alpár javaslatára készítettem egy struktúrát 2 dimenziós vektorok (síkvektorok) tárolására. Olyasmiket tud, amiket síkvektoroktól szeretnénk. A neve: xy, a hasonló nevu .h file-ban található.

File size: 216 bytes
Line 
1CXXFLAGS = -Wall -ansi -g
2CXX = g++-3.0
3
4pf_demo: pf_demo.cc ../marci_graph_traits.hh ../list_graph.hh ../marci_property_vector.hh preflow_push.hh reverse_bfs.hh
5        $(CXX) $(CXXFLAGS) -I. -I.. pf_demo.cc -o pf_demo
6
7
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.