COIN-OR::LEMON - Graph Library

source: lemon-0.x/src/work/athos/xy/xy.cc @ 206:47f62d789fe7

Last change on this file since 206:47f62d789fe7 was 201:b9158a014fe8, checked in by athos, 20 years ago

Alpár javaslatára készítettem egy struktúrát 2 dimenziós vektorok (síkvektorok) tárolására. Olyasmiket tud, amiket síkvektoroktól szeretnénk. A neve: xy, a hasonló nevu .h file-ban található.

File size: 500 bytes
Line 
1#include <xy.h>
2#include <iostream>
3using namespace std;
4int main()
5{
6        cout << "Kerek sok sikvektorokat." << endl;
7
8        xy<int> osszeg;
9        xy<int> z;
10
11        vector< xy<int> > v;
12
13        while(cin >> z) {
14                v.push_back(z);
15                osszeg += z;
16                cout << "Az összeg aktualisan: " << osszeg << endl;
17        }
18
19
20
21        cout << "A kovetkezo szamokat szoroztam ossze:" << endl;
22        for(unsigned int i=0; i<v.size(); ++i) {
23          cout << v[i] << ", A normanégyzete: " << v[i].normSquare() <<endl;
24        }
25        cout << "Eleg nehez volt." << endl;
26}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.