COIN-OR::LEMON - Graph Library

Changeset 1294:15e233f588da in lemon for lemon


Ignore:
Timestamp:
09/25/13 11:15:56 (7 years ago)
Author:
Alpar Juttner <alpar@…>
Branch:
default
Children:
1295:f70d8f5a1a5d, 1298:a78e5b779b69, 1334:ee96cd1cad8a
Phase:
public
Message:

Fix invalid map query in NearestNeighborTsp? (#476)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lemon/nearest_neighbor_tsp.h

  r1270 r1294  
  116116            for (IncEdgeIt e(_gr, n1); e != INVALID; ++e) {
  117117              if (!used[_gr.runningNode(e)] &&
  118                   (_cost[e] < _cost[min_edge1] || min_edge1 == INVALID)) {
   118                  (min_edge1 == INVALID || _cost[e] < _cost[min_edge1])) {
  119119                min_edge1 = e;
  120120              }
   
  125125            for (IncEdgeIt e(_gr, n2); e != INVALID; ++e) {
  126126              if (!used[_gr.runningNode(e)] &&
  127                   (_cost[e] < _cost[min_edge2] || min_edge2 == INVALID)) {
   127                  (min_edge2 == INVALID||_cost[e] < _cost[min_edge2])) {
  128128                min_edge2 = e;
  129129              }
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.