COIN-OR::LEMON - Graph Library

Ignore:
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lemon/assert.h

  r212 r210  
  6767#undef LEMON_DEBUG
  6868
  69 #if (defined(LEMON_ASSERT_LOG) ? 1 : 0) +               \
  70   (defined(LEMON_ASSERT_ABORT) ? 1 : 0) +               \
   69#if (defined(LEMON_ASSERT_LOG) ? 1 : 0) +                \
   70  (defined(LEMON_ASSERT_ABORT) ? 1 : 0) +                \
  7171  (defined(LEMON_ASSERT_CUSTOM) ? 1 : 0) > 1
  7272#error "LEMON assertion system is not set properly"
  7373#endif
  7474
  75 #if ((defined(LEMON_ASSERT_LOG) ? 1 : 0) +              \
  76      (defined(LEMON_ASSERT_ABORT) ? 1 : 0) +            \
  77      (defined(LEMON_ASSERT_CUSTOM) ? 1 : 0) == 1 ||     \
  78      defined(LEMON_ENABLE_ASSERTS)) &&                  \
  79   (defined(LEMON_DISABLE_ASSERTS) ||                    \
   75#if ((defined(LEMON_ASSERT_LOG) ? 1 : 0) +                \
   76     (defined(LEMON_ASSERT_ABORT) ? 1 : 0) +                \
   77     (defined(LEMON_ASSERT_CUSTOM) ? 1 : 0) == 1 ||        \
   78     defined(LEMON_ENABLE_ASSERTS)) &&                        \
   79  (defined(LEMON_DISABLE_ASSERTS) ||                        \
  8080   defined(NDEBUG))
  8181#error "LEMON assertion system is not set properly"
   
  169169/// behaviour is changed appropiately to the new settings.
  170170#  define LEMON_ASSERT(exp, msg)                                        \
  171   (static_cast<void> (!!(exp) ? 0 : (                                   \
  172     LEMON_ASSERT_HANDLER(__FILE__, __LINE__,                            \
  173                          LEMON_FUNCTION_NAME,                           \
   171  (static_cast<void> (!!(exp) ? 0 : (                                        \
   172    LEMON_ASSERT_HANDLER(__FILE__, __LINE__,                                \
   173                         LEMON_FUNCTION_NAME,                                \
  174174                         ::lemon::_assert_bits::cstringify(msg), #exp), 0)))
  175175
   
  185185///
  186186/// \see LEMON_ASSERT
  187 #  define LEMON_FIXME(msg)                                              \
   187#  define LEMON_FIXME(msg)                                                \
  188188  (LEMON_ASSERT_HANDLER(__FILE__, __LINE__, LEMON_FUNCTION_NAME,        \
  189                         ::lemon::_assert_bits::cstringify(msg),         \
   189                        ::lemon::_assert_bits::cstringify(msg),          \
  190190                        static_cast<const char*>(0)))
  191191
   
  213213///
  214214/// \see LEMON_ASSERT
  215 #  define LEMON_DEBUG(exp, msg)                                         \
  216   (static_cast<void> (!!(exp) ? 0 : (                                   \
   215#  define LEMON_DEBUG(exp, msg)                                                \
   216  (static_cast<void> (!!(exp) ? 0 : (                                        \
  217217    LEMON_ASSERT_HANDLER(__FILE__, __LINE__,                            \
  218                          LEMON_FUNCTION_NAME,                           \
   218                         LEMON_FUNCTION_NAME,                                \
  219219                         ::lemon::_assert_bits::cstringify(msg), #exp), 0)))
  220220
   
  226226#    define LEMON_DEBUG(exp, msg) (static_cast<void>(0))
  227227#  else
  228 #    define LEMON_ASSERT(exp, msg)                                      \
  229        (static_cast<void> (!!(exp) ? 0 : (                              \
   228#    define LEMON_ASSERT(exp, msg)                                        \
   229       (static_cast<void> (!!(exp) ? 0 : (                                \
  230230        LEMON_ASSERT_HANDLER(__FILE__, __LINE__,                        \
  231                              LEMON_FUNCTION_NAME,                       \
  232                              ::lemon::_assert_bits::cstringify(msg),    \
   231                             LEMON_FUNCTION_NAME,                        \
   232                             ::lemon::_assert_bits::cstringify(msg),        \
  233233                             #exp), 0)))
  234 #    define LEMON_FIXME(msg)                                            \
  235        (LEMON_ASSERT_HANDLER(__FILE__, __LINE__, LEMON_FUNCTION_NAME,   \
  236                              ::lemon::_assert_bits::cstringify(msg),    \
   234#    define LEMON_FIXME(msg)                                                \
   235       (LEMON_ASSERT_HANDLER(__FILE__, __LINE__, LEMON_FUNCTION_NAME,        \
   236                             ::lemon::_assert_bits::cstringify(msg),        \
  237237                             static_cast<const char*>(0)))
  238238
  239239#    if LEMON_ENABLE_DEBUG
  240240#      define LEMON_DEBUG(exp, msg)
  241          (static_cast<void> (!!(exp) ? 0 : (                            \
  242            LEMON_ASSERT_HANDLER(__FILE__, __LINE__,                     \
  243                                 LEMON_FUNCTION_NAME,                    \
  244                                 ::lemon::_assert_bits::cstringify(msg), \
   241         (static_cast<void> (!!(exp) ? 0 : (         \
   242           LEMON_ASSERT_HANDLER(__FILE__, __LINE__,  \
   243                                LEMON_FUNCTION_NAME, \
   244                                ::lemon::_assert_bits::cstringify(msg),     \
  245245                                #exp), 0)))
  246246#    else
   
  250250
  251251#endif
   252
   253#ifdef DOXYGEN
   254
   255
   256#else
   257
   258
   259#endif
   260
   261
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.