COIN-OR::LEMON - Graph Library

Changeset 921:818510fa3d99 in lemon-0.x for src/lemon/full_graph.h


Ignore:
Timestamp:
09/29/04 17:30:04 (19 years ago)
Author:
Alpar Juttner
Branch:
default
Phase:
public
Convert:
svn:c9d7d8f5-90d6-0310-b91f-818b3a526b0e/lemon/trunk@1232
Message:

hugo -> lemon

File:
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • src/lemon/full_graph.h

  r906 r921  
  11/* -*- C++ -*-
  2  * src/hugo/full_graph.h - Part of HUGOlib, a generic C++ optimization library
   2 * src/lemon/full_graph.h - Part of LEMON, a generic C++ optimization library
  33 *
  44 * Copyright (C) 2004 Egervary Jeno Kombinatorikus Optimalizalasi Kutatocsoport
   
  1515 */
  1616
  17 #ifndef HUGO_FULL_GRAPH_H
  18 #define HUGO_FULL_GRAPH_H
   17#ifndef LEMON_FULL_GRAPH_H
   18#define LEMON_FULL_GRAPH_H
  1919
  2020///\ingroup graphs
   
  2525#include <climits>
  2626
  27 #include <hugo/invalid.h>
  28 
  29 #include <hugo/map_registry.h>
  30 #include <hugo/array_map.h>
  31 
  32 #include <hugo/map_defines.h>
  33 
  34 namespace hugo {
   27#include <lemon/invalid.h>
   28
   29#include <lemon/map_registry.h>
   30#include <lemon/array_map.h>
   31
   32#include <lemon/map_defines.h>
   33
   34namespace lemon {
  3535
  3636/// \addtogroup graphs
   
  241241  /// @} 
  242242
  243 } //namespace hugo
  244 
  245 
  246 
  247 
  248 #endif //HUGO_FULL_GRAPH_H
   243} //namespace lemon
   244
   245
   246
   247
   248#endif //LEMON_FULL_GRAPH_H
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.