COIN-OR::LEMON - Graph Library

Changeset 126:89c6e4687fcc in lemon-0.x for doc-docbook/src/xml


Ignore:
Timestamp:
02/24/04 17:36:02 (20 years ago)
Author:
beckerjc
Branch:
default
Phase:
public
Convert:
svn:c9d7d8f5-90d6-0310-b91f-818b3a526b0e/lemon/trunk@172
Message:

Makefile a html-hez. A verbatim módok elkészítése.

Location:
doc-docbook/src/xml
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • doc-docbook/src/xml/etik-ol.xml

  r66 r126  
  11<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-2'?>
  2 <!DOCTYPE book PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.2//EN"
  3                "/usr/share/sgml/docbook/dtd/xml/4.2/docbookx.dtd" [
  4 
   2<!DOCTYPE book SYSTEM "../etik-ol.dtd" [
  53<!ENTITY % filelist SYSTEM "filelist.xml">
  64%filelist;
  75]>
  8 
  96
  107<book lang="en" id="etik-ol">
 • doc-docbook/src/xml/graph-classes.xml

  r123 r126  
  22  <title>Graph Classes</title>
  33
  4   <para>Valami leiras mondjuk a hierarchiarol.</para>
   4  <para>Valami leiras mondjuk a hierarchiarol, vagy barmi altalanos, ha kell.
   5  </para>
  56
  67    &osztaly-forma;
 • doc-docbook/src/xml/osztaly-forma.xml

  r123 r126  
  2828};
  2929
  30 
  3130void lookup(const map_type& Map, const char* str)
  3231{
   
  3534
  3635</programlisting>
  37  </etik:example>
   36
   37Vigyázat, a programlisting mód parsolt, és minden <![CDATA[<]]>-t értelmez!
   38Elõnye, hogy lehet bele linkeket csinálni, de talán kényelmesebb egy LaTeX-szerû
   39verbatim-mód, ezt valósítja meg az <![CDATA[<etik:code>]]> element.
   40
   41<etik:code>
   42  int _i=1;
   43  int _ii=1;
   44  ListGraph::EdgeMap<int> my_edge_property(G);
   45  for(EachEdgeIt i=G.first<EachEdgeIt>(); i.valid(); ++i) {
   46    my_edge_property.set(i, _i);
   47    _i*=_ii; ++_ii;
   48  }
   49</etik:code>
   50</etik:example>
  3851
  3952 <etik:definition>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.