COIN-OR::LEMON - Graph Library

Changes between Version 1 and Version 2 of AlkMatProjekt2014


Ignore:
Timestamp:
02/19/15 13:41:59 (9 years ago)
Author:
Alpar Juttner
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • AlkMatProjekt2014

    v1 v2  
    11See [wiki:"AlkMatProjekt2014-15/2"].
     2
     3= Önálló  projekt, szakmai gyakorlat I, 2014 =
     4
     5{{{
     6#!div class=important style="border: 2pt solid; text-align: left"
     7Információk a félév végi konferenciáról:
     8
     9 - Időpont: december 15-16
     10 - Hely: ELTE Déli tömb, 3.316
     11 - [https://docs.google.com/document/d/1_xA4iEG8xAB1zLUlrSWYnaxjs9p3susARZOoKy_2iQo/pub Részletes program (tervezet)]
     12}}}
     13A tárgy célja, hogy a hallgatók egy általuk választott témán (egy témavezető irányítása mellett) önállóan dolgozzanak, a munka eredményét pedig a félév végen irásos formában és egy előadás keretében bemutassák. E beszámolók és a témavezető véleményezése határozza meg a kapott érdemjegyet.
     14
     15{{{
     16#!div class=important style="border: 2pt solid; text-align: center"
     17A tárggyal kapcsolatos bármilyen kérdést, jelentkezést, beszámolót stb. a tárgyfelelősnek, Jüttner Alpárnak az '''alpar[kukac]cs.elte.hu''' címre küldjenek.
     18}}}
     19
     20A hallgatóknak témát és témavezetőt kell választani. A témát '''szeptember 15-ig''' kell választani, ezt a témavezetővel előzetesen jóvá kell hagyatni. Javasolt egy rövid bemutatkozó levelet írni a témavezetőnek.
     21
     22Alább található a választható témák listája. A hallgatók választhatnak a listában nem szereplő (akár saját ötleten alapuló) témát is, amennyiben ezt egy a témában járatos témavezetővel illetve a tárgyfelelőssel előzetesen egyeztetik.
     23
     24||= Hallgató =||=  Téma  =||||=  Témavezető(k)  =||
     25|| Ferenczi Dóra || [attachment:am.pdf Konvolúciók közelítése] || Arató Miklós || ELTE TTK, Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék ||
     26|| Antos Kató || [attachment:ba.pdf Véletlen folyamatok gráfokon és szimulációik ] || Backhausz Ágnes || ELTE TTK, Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék & MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet ||
     27|| Danyluk Tamás, Kelen Domokos, Pejó Balázs || [attachment:ba-fzs.pdf Big Data módszerek és ajánló rendszerek] || Benczúr András, Fekete Zsolt || MTA SZTAKI & ELTE TTK, Operációkutatási Tanszék ||
     28|| Deák Attila || [attachment:bk.pdf Pakolások irányított gráfokban] || Bérczi Kristóf || ELTE TTK, Operációkutatási Tanszék ||
     29|| || [attachment:bs.pdf Többszempontú döntési modellek és alkalmazásaik] || Bozóki Sándor || MTA SZTAKI & BCE ||
     30|| Fonyó Dávid || [http://people.inf.elte.hu/fekete/onallo_projekt.html Molekulagráfok fingerprintjeinek vizsgálata] ([attachment:fi-tk.pdf pdf], [http://people.inf.elte.hu/fekete/onallo_projekt.html html]) || Fekete István, Tichler Krisztián || ELTE IK, Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék ||
     31|| Simon Emese || [http://people.inf.elte.hu/fekete/onallo_projekt.html Logikai problémamegoldó módszerek] ([attachment:fi-tk.pdf pdf], [http://people.inf.elte.hu/fekete/onallo_projekt.html html]) || Fekete István, Tichler Krisztián || ELTE IK, Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék ||
     32|| Németh László || [attachment:fg.pdf Statisztikai módszerek alkalmazása klinikai genetikai kutatásokban] || Firneisz Gábor || Semmelweis Egyetem, II. sz. Belgyógyászati Klinika ||
     33|| Varga Bálint || [attachment:gv.pdf Agygráfok és tulajdonságaik] || Grolmusz Vince || ELTE TTK, Számítógéptudományi Tanszék ||
     34|| Laky Tibor || [attachment:bd.pdf Piaci kockázatok modelljeinek tesztelése ] || Honkó Krisztián, Bozsó Dávid || ING Risk and Actuarial Services (RAS) Kft. ||
     35|| || [attachment:it.pdf Lineáris programozás belsőpontos módszerei és gyakorlati alkalmazásuk] || Illés Tibor || ELTE TTK, Operációkutatási Tanszék ||
     36|| || [attachment:ja2_14.pdf Polinomiális hálózati szimplex algoritmusok] || Jüttner Alpár || ELTE TTK, Operációkutatási Tanszék ||
     37|| || [attachment:ja2.pdf Vasúti menetrendek optimlizálása] || Jüttner Alpár || ELTE TTK, Operációkutatási Tanszék ||
     38|| || [attachment:ke_13.pdf Dekonvolúció genetikus algoritmus segítségével, alkalmazás femtoszekundum felbontású kinetikai mérésekre] max. 2 hallgató || Keszei Ernő || ELTE TTK, Kémiai Intézet ||
     39|| Antal József || [attachment:kt.pdf Online algoritmusok kombinatorikus optimalizálási feladatokra ] || Király Tamás || ELTE TTK, Operációkutatási Tanszék ||
     40||  || [attachment:krt.pdf Törtrendű advektív-diszperzív differenciálegyenletek hossz-menti folyami elkeveredésre ] || Krámer Tamás || BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék ||
     41||  || [attachment:na.pdf Mederfenék rekonstrukció  ] || Németh András || Dolphio Technologies ||
     42|| Somogyi Crescencia || [attachment:pp1.pdf Félig árnyékos karakterek megtalálása, felismerése] || Pataki Péter || ARH Zrt. ||
     43|| Nagy Ágnes || [attachment:pp2.pdf Mozgásérzékelés és mozgáskövetés képsorozaton a képfeldolgozás eszközeivel] || Pataki Péter || ARH Zrt. ||
     44|| || [attachment:sg.pdf Pszichológia a pénzügyekben] || Sebestyén Géza || BCE ||
     45|| Harangozó Ádám || [attachment:szp-szg.pdf A jövőbeli éghajlatváltozás leírásának bizonytalanságai és számszerűsítésük ] || Szabó Péter, Szépszó Gabriella || Országos Meteorológiai Szolgálat ||
     46|| Vass Balázs, Jakab Attila || [attachment:tj-bke.pdf Gráfelméleti problémák programozható hálózatokban] || Tapolcai János, Bérczi-Kovács Erika || BME TMIT, ELTE TTK, Operációkutatási Tanszék ||
     47|| Neogrády-Kiss Márton || [attachment:ta.pdf Elliptikus operátorok sajátértékei] || Tóth Árpád || ELTE TTK, Analízis tanszék ||
     48|| Nagy Viktor, Csohány Dóra || [attachment:tt.pdf Sokparaméteres modelloptimalizálás] || Turányi Tamás || ELTE TTK, Kémiai Intézet ||
     49|| Ikvahidi Adrienn || [attachment:wt.pdf A planetáris határréteg szerkezete, turbulens folyamatai] || Weidinger Tamás || ELTE TTK, Meteorológiai Tanszék ||
     50
     51Félév végi követelmények:
     52
     532 oldalas beszámoló készítése az elvégzett munkáról  (határidő: december 10)
     54a munka rövid (5 perc) szóbeli bemutatása számítógépes prezentáció formájában.