COIN-OR::LEMON - Graph Library

Version 7 (modified by Alpar Juttner, 7 years ago) (diff)

--

Önálló projekt, szakmai gyakorlat I, 2016

A tárgy célja, hogy a hallgatók egy általuk választott témán (egy témavezető irányítása mellett) önállóan dolgozzanak, a munka eredményét pedig a félév végén írásos formában és egy előadás keretében bemutassák. E beszámolók és a témavezető véleményezése határozza meg a kapott érdemjegyet.

A tárggyal kapcsolatos bármilyen kérdést, jelentkezést, beszámolót stb. a tárgyfelelősnek, Jüttner Alpárnak az alpar[kukac]cs.elte.hu címre küldjenek.

A hallgatóknak témát és témavezetőt kell választani. A témát szeptember 15-ig kell választani, ezt a témavezetővel előzetesen jóvá kell hagyatni. Javasolt egy rövid bemutatkozó levelet írni a témavezetőnek.

Alább található a választható témák listája. A hallgatók választhatnak a listában nem szereplő (akár saját ötleten alapuló) témát is, amennyiben ezt egy a témában járatos témavezetővel illetve a tárgyfelelőssel előzetesen egyeztetik.

Hallgató Téma Témavezető(k)
Nemparaméteres suruségfüggvény-becslési eljárások Varga László ELTE TTK, Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék
A planetáris határréteg szerkezete, turbulens folyamatai Weidinger Tamás ELTE TTK, Meteorológiai Tanszék
Törtrendű advektív-diszperzív differenciálegyenletek hossz-menti folyami elkeveredésre Krámer Tamás BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
Félig árnyékos karakterek megtalálása, felismerése Pataki Péter ARH Zrt.
Járművek tengelyszámának meghatározasa a képfeldolgozás eszközeivel oldalsó szkennelt képen Pataki Péter ARH Zrt.
Mozgásérzékelés és mozgáskövetés képsorozaton a képfeldolgozás eszközeivel Pataki Péter ARH Zrt.
Hitelkockázati modellek fejlesztése az OTP Bankban Balaton Attila OTP Bank Nyrt.
Banki hálózatok dinamikája Sebestyén Géza Budapesti Corvinus Egyetem, MNB Tanszék
Ajánló rendszerek; elosztott és online gépi tanulás Benczúr András ELTE Opkut. Tsz., MTA SZTAKI, benczur@…
Sokparaméteres modelloptimalizálás Turányi Tamás ELTE Kémiai Intézet
Schneider Tímea Véleményterjedés modellezése hálózatokon differenciálegyenletekkel Simon Péter ELTE, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
attachment

Félév végi követelmények:

2 oldalas beszámoló készítése az elvégzett munkáról (határidő: december 10) a munka rövid (5 perc) szóbeli bemutatása számítógépes prezentáció formájában.

Attachments (30)

 • VL_projekt2016.pdf (62.8 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Varga László - Nemparaméteres sűrűségfüggvény-becslési eljárások​
 • krt.pdf (305.2 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Krámer Tamás - Törtrendű advektív-diszperzív differenciálegyenletek hossz-menti folyami elkeveredésre
 • wt.pdf (132.9 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Weidinger Tamás - A planetáris határréteg szerkezete, turbulens folyamatai
 • pp_arnyek.pdf (121.5 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Pataki Péter - Félig árnyékos karakterek megtalálása, felismerése
 • pp_kerek.pdf (194.5 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Pataki Péter - Járművek tengelyszámának meghatározasa a képfeldolgozás eszközeivel oldalsó szkennelt képen
 • pp_mozgas.pdf (197.9 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Pataki Péter - Mozgásérzékelés és mozgáskövetés képsorozaton a képfeldolgozás eszközeivel
 • SG-2016.pdf (43.6 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Sebestyén Géza - Banki hálózatok dinamikája
 • benczur.pdf (79.0 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Benczúr András - Ajánló rendszerek; elosztott és online gépi tanulás
 • Turanyi-2016.pdf (74.3 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Turányi Tamás - Sokparaméteres modelloptimalizálás
 • simonp.pdf (31.9 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Simon Péter - Véleményterjedés modellezése hálózatokon differenciálegyenletekkel
 • izsakf.pdf (24.4 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Izsák Ferenc - Mátrixhatványok hatékony számítása - alkalmazás törtrendű diffúziós feladatok szimulációjára
 • BozokiSandor.pdf (320.9 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Bozóki Sándor - Döntésanalízis és alkalmazásai
 • illes-2016.pdf (220.5 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Illés Tibor - Hogyan oldjunk meg lineáris komplementaritási feladatokat?
 • kollo.pdf (53.9 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Köllő János - Elérhetőségi adatbázis vizsgálata
 • mng.pdf (60.5 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Mádi-Nagy Gergely - Európa árampiacainak összekapcsolása
 • mng2.pdf (29.4 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Mádi-Nagy Gergely - Energiapiaci portfólió kockázat kezelése
 • simonp2.pdf (30.4 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Simon Péter - Járványterjedés időben változó hálózatokon
 • tapolcai.pdf (32.4 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Tapolcai János - Bizonyítások vizualizációja
 • retvari-korosi.pdf (58.6 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Rétvári Gábor, Kőrösi Attila - Egy gyorsabb Internetért; Csomagosztályozók modellezése
 • gulyas-korosi.pdf (34.6 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Gulyás András, Kőrösi Attila - Merre haladnak a gondolatok? Valós hálózatok útvonalainak vizsgálata
 • Hitelkockazati-modellek.pdf (63.2 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Balaton Attila - Hitelkockázati modellek fejlesztése az OTP Bankban
 • kiss-attila-sztaki.pdf (53.1 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Kiss Attila, Szirányi Tamás - Tomográfiai jellegű feladatok a többnézetű képelemzésben
 • szeghy.pdf (66.7 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Szeghy Dávid - Robotkar és ördöglakat, geometriai transzformációk a gyakorlatban
 • kiss-attila-inf.pdf (165.5 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Kiss Attila - Véleményformálók és érzelmi analízis közösségi hálózatokon
 • laki.pdf (231.1 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Laki Sándor - 5G hálózatok és a NUM (Network Utility Maximisation) keretrendszer
 • thorvath.pdf (156.0 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Tomáš Horváth - Hyper-parameter Tuning of Machine Learning Algorithms
 • szalaigindl.pdf (212.5 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Szalai-Gindl János Márk - Transzkripciós faktorok kötőhelyeinek előrejelzése gépi tanulási módszerekkel
 • NagyN.pdf (57.1 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Nagy Noémi - Járványterjedés modellezése különböző típusú hálózatokon
 • kt2_15.pdf (52.1 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Király Tamás - Online algoritmusok kombinatorikus optimalizálási feladatokra
 • mori.pdf (39.3 KB) - added by Alpar Juttner 7 years ago. Móri Tamás - Duplikációs véletlen gráfok