COIN-OR::LEMON - Graph Library

Version 1 (modified by Alpar Juttner, 13 years ago) (diff)

--

Alkalmazott matematika kutatási témák

Az alábbi témák MSc diplomamunka illetve TDK dolgozat alapját is képezhetik.

Készletgazdálkodás -- Raktárkészletek optimalizálása

Ennek az IBM-mel közös kutatási projektnek a célja raktárkészletek optimális működtetésének a vizsgálata. A terület alapkérdése az, hogy - a várható jövőbeni igények alapján - meghatározzuk, hogy az egyes raktárak mikor és mennyit rendeljenek az egyes árucikkekből. A cél a kartárkészletek méretének (vagy a raktározás összköltségének) a csökkentése adott rendelkezésre állás biztosítása mellett. Ez egy igen régóta vizsgált tématerület, több gyakorlatban is alkalmazott hatékony eljárás ismert például egyetlen raktárkészlet optimális működtetésére. Több egymással kapcsolatban álló raktár esetén azonban még sok az izgalmas nyitott kérdés.

A projektben résztvevők feladata

  • a terület meglévő eredményeinek feltérképezése
  • új eljárások kidolgozása többlépcsős raktárkészletek optimalizálására,
  • a kidolgozott algoritmusok elméleti is gyakorlati vizsgálata.

Az IBM e tématerületben két szempontból is érdekelt: egyrészt maga is hatalmas raktárkészletet és pótalkatrész ellátó hálózatot üzemeltet, másrészt komplex vállalatirányítási rendszereket értékesít, amiknek a logisztikai és készletgazdálkodási optimalizációs eljárások fontos részét képezik.