COIN-OR::LEMON - Graph Library

Version 1 (modified by Erika Kovács, 15 years ago) (diff)

--

Algoritmusok összehasonlítása irányítatlan gráfok k-élösszefüggővé irányítására

Különböző irányítási algoritmusok futásidejének vizsgálata.

Háttér

Nash-Williams tétele szerint egy irányítatlan gráfnak pontosan akkor létezik k-élösszefüggő irányítása, ha a gráf 2k-élösszefüggő. Egy jó irányítás megtalálására több algoritmus is született, melyekből több az eredeti tételnél általánosabb feladatokra is alkalmazható. Érdekes kérdés, hogy a gyakorlatban melyik megközelítés bizonyul jobbnak.

Feladat

A feladat ezen algoritmusok közül minél több hatékony implementálása, esetleg speciális gráfosztályokon gyorsabbak fejlesztése, a futásidők összevetése. A téma szoros kapcsolatban áll a leemelések elméletével.

A feladatkör szakdolgozat, nagyprogram és TDK alapjául is szolgálhat, akár több jelentkező számára is.

Előfeltételek

  • C++ programozási nyelv ismerete
  • gráfelméleti ismeretek, kombinatorikus optimalizálási alapok
  • angol nyelvismeret