COIN-OR::LEMON - Graph Library

Version 2 (modified by Peter Kovacs, 14 years ago) (diff)

Name changed from Approximációs algoritmus Steiner-hálózat keresésére to Steiner-hálózat keresése

Approximációs algoritmus Steiner-hálózat keresésére

Lineáris programozást használó 2-approximációs algoritmus implementálása irányítatlan gráfban Steiner-hálózat keresésére.

Háttér

A kérdés gyakorlati alkalmazása, hogy egy meglévő hálózatot (pl. telekommunikációs vagy elektromos ellátó hálózat) szeretnénk minimális költségráfordítással minél biztonságosabbá tenni.

Formálisan, egy G=(V,E) gráf bármely két csúcsa között adott egy lokális élösszefüggőségi igény: az u és v pontok között r(u,v). Az uv él behúzásának költsége c(uv), kapacitása pedig f(uv). Célunk G-nek egy minimális c-költségű H=(V,F) részgráfját megtalálni, amelyben minden uv él legfeljebb f(uv)-szer szerepel, és minden u,v csúcspárra a két pont között létezik r(u,v) éldiszjunkt út. Ez azzal ekvivalens, hogy még ha tetszőleges r(u,v)-1 élet ki is törlünk a gráfból, u és v közt még mindig fog vezetni út.

A probléma NP-teljes már a legegyszerűbb esetekben is. Speciális esete a Lemonban már implementált Steiner-fa approximációs probléma.

Feladat

A feladat a Kamal Jaintől származó 2-approximációs algoritmus implementálása. Az algoritmus lényege a következő: a probléma természetes LP-relaxáltjának keresünk egy bázismegoldását. Bizonyítható, hogy ebben van olyan él, ami a megoldásban legalább 1/2 értékkel szerepel. Ezt az élt bevesszük a gráfba, újra felírjuk és újra megoldjuk a lineáris programot, és ezt az eljárást iteráljuk.

A probléma megoldása tehát lineáris programok egy sorozatának megoldása. Ez az iterált kerekítések módszerének nevezett eljárás, melyet később számos approximációs algoritmusban alkalmaztak, köztük több is implementálásra érdemes lehet.

A feladatkör szakdolgozat, nagyprogram és TDK alapjául is szolgálhat, akár több jelentkező számára is.

Előfeltételek

  • C++ programozási nyelv ismerete
  • gráfelméleti ismeretek, kombinatorikus optimalizálási alapok
  • angol nyelvismeret