COIN-OR::LEMON - Graph Library

Version 22 (modified by Peter Kovacs, 15 years ago) (diff)

--

Szakdolgozat-, nagyprogram- és TDK-témák

Irányítatlan gráfban éldiszjunkt fák keresése (pakolás), gráf éleinek fedése fákkal (fedés).

Lineáris programozást használó 2-approximációs algoritmus implementálása irányítatlan gráfban Steiner-hálózat keresésére.

Hatékony közelítő és heurisztikus algoritmusok implementálása és összehasonlítása a Steiner-fa feladatra.

Egy irányított gráfban egy minimális méretű élhalmaz meghatározása, amelynek tagjait összehúzva erősen összefüggő gráfot kapunk.

Különböző irányítási algoritmusok implementálása és összehasonlítása.

Gráfok vizualizációja, azaz egy adott gráf pontjainak elhelyezése a síkon minél esztétikusabb, átláthatóbb formában.

Gráfok direkt szorzatát megvalósító dinamikus adatstruktúra implementálása.

Különböző metaheurisztikák implementálása, tesztelése és összehasonlítása.

Approximációs, heurisztikus és exponenciális algoritmusok implementálása és összehasonlítása az utazóügynök problémára.

Többtermékes folyam-algoritmusok implementálása és összehasonlítása.

A LEMON használatának lehetővé tétele a Python programozási nyelvből

A rendelkezésre álló adatforgalmi adatok alapján a forgalmi mátrix becslése IP hálózatokban.

Adott gráfosztályból egy véletlen elem generálása egyenletes vagy más eloszlás szerint.

Algoritmus kifejlesztése bizonyos gráfosztályokba tartozó összes n csúcsú gráf felsorolására (generálására).

Egy olyan általános keretrendszer kidolgozása, amely kisméretű példák ellenőrzésével segíti a gráfelméleti kutatók munkáját.