COIN-OR::LEMON - Graph Library

Version 27 (modified by Peter Kovacs, 14 years ago) (diff)

--

Szakdolgozat- és TDK-témák

Az alábbi témák a LEMON programkönyvtár fejlesztéséhez, illetve alkalmazásához kapcsolódnak. Ezek elsősorban példaként szolgálnak, nem konkrét javaslatként. Az érdeklődőknek személyre szabott feladatokat, témákat tudunk összeállítani BSc/MSc szakdolgozathoz és TDK-hoz egyaránt.

Különböző irányítási algoritmusok implementálása és összehasonlítása.

Egy algoritmus implementálása, amely egy irányított gráfot minimális számú él összehúzásával erősen összefüggővé tesz.

Hatékony közelítő és heurisztikus algoritmusok implementálása és összehasonlítása a Steiner-fa feladatra.

Lineáris programozást használó 2-approximációs algoritmus implementálása irányítatlan gráfban Steiner-hálózat keresésére.

Különböző gráfelméleti, hálózattervezési feladatokra párhuzamos (többszálú) algoritmusok implementálása és összehasonlítása.

Irányítatlan gráfban éldiszjunkt fák keresése (pakolás), gráf éleinek fedése fákkal (fedés).

A LEMON használatának lehetővé tétele a Python programozási nyelvből.

Egy általános bináris fájlformátum kidolgozása gráfok tárolásához és kezelőfüggvények implementálása.

Gráfok direkt szorzatát megvalósító dinamikus adatstruktúra implementálása.

Egy irányítatlan gráf élgráfját megvalósító dinamikus adatstruktúra implementálása.

Különböző metaheurisztikák implementálása, tesztelése és összehasonlítása.

Approximációs, heurisztikus és exponenciális algoritmusok implementálása és összehasonlítása az utazóügynök problémára.

Többtermékes folyam-algoritmusok implementálása és összehasonlítása.

Különböző területekről származó nagyméretű hálózatok vizsgálata és megkülönböztetése.

A rendelkezésre álló adatforgalmi adatok alapján a forgalmi mátrix becslése IP hálózatokban.

Gráfok vizualizációja, azaz egy adott gráf pontjainak elhelyezése a síkon minél esztétikusabb, átláthatóbb formában.

Adott gráfosztályból egy véletlen elem generálása egyenletes vagy más eloszlás szerint.

Algoritmus kifejlesztése bizonyos gráfosztályokba tartozó összes n csúcsú gráf felsorolására (generálására).

Egy olyan általános keretrendszer kidolgozása, amely kisméretű példák ellenőrzésével segíti a gráfelméleti kutatók munkáját.