COIN-OR::LEMON - Graph Library

Version 31 (modified by Peter Kovacs, 13 years ago) (diff)

--

Szakdolgozat- és TDK-témák

Az alábbi témák a LEMON programkönyvtár fejlesztéséhez, illetve alkalmazásához kapcsolódnak. A lista korántsem teljes, az érdeklődőknek személyre szabott feladatokat, témákat tudunk összeállítani BSc/MSc szakdolgozathoz és TDK-hoz egyaránt.

Heurisztikus algoritmusok implementálása legrövidebb utak keresésére (kétirányú keresés, A* algoritmus stb.).

Hatékony algoritmus implementálása egy gráf tranzitív lezártjának előállítására.

Gráfok direkt szorzatát megvalósító dinamikus adatstruktúra implementálása.

Egy irányítatlan gráf élgráfját megvalósító dinamikus adatstruktúra implementálása.

Gráfok és hozzájuk kapcsolódó adatok beolvasása és kiírása különböző fájlformátumokban.

Különböző irányítási algoritmusok implementálása és összehasonlítása.

Egy algoritmus implementálása, amely egy irányított gráfot minimális számú él összehúzásával erősen összefüggővé tesz.

A LEMON használatának lehetővé tétele a Python programozási nyelvből.

Különböző gráfelméleti, hálózattervezési feladatokra párhuzamos (többszálú) algoritmusok implementálása és összehasonlítása.

Hatékony közelítő és heurisztikus algoritmusok implementálása és összehasonlítása a Steiner-fa feladatra.

Lineáris programozást használó 2-approximációs algoritmus implementálása irányítatlan gráfban Steiner-hálózat keresésére.

Irányítatlan gráfban éldiszjunkt fák keresése (pakolás), gráf éleinek fedése fákkal (fedés).

Különböző területekről származó nagyméretű hálózatok vizsgálata és megkülönböztetése.

A rendelkezésre álló adatforgalmi adatok alapján a forgalmi mátrix becslése IP hálózatokban.

Approximációs, heurisztikus és exponenciális algoritmusok implementálása és összehasonlítása az utazóügynök problémára.

Különböző metaheurisztikák implementálása, tesztelése és összehasonlítása.

Többtermékes folyam-algoritmusok implementálása és összehasonlítása.

Gráfok vizualizációja, azaz egy adott gráf pontjainak elhelyezése a síkon minél esztétikusabb, átláthatóbb formában.

Adott gráfosztályból egy véletlen elem generálása egyenletes vagy más eloszlás szerint.

Algoritmus kifejlesztése bizonyos gráfosztályokba tartozó összes n csúcsú gráf felsorolására (generálására).

Egy olyan általános keretrendszer kidolgozása, amely kisméretű példák ellenőrzésével segíti a gráfelméleti kutatók munkáját.