COIN-OR::LEMON - Graph Library

Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

Last modified 8 years ago

#349 closed defect (duplicate)

1.1.1 nem fordult vindózban cmake 2.8

Reported by: jani129 Owned by: ladanyi
Priority: major Milestone:
Component: build system Version: release branch 1.1
Keywords: LEMONConfig.cmake.in Cc:
Revision id:

Description

verzió 1.1.1
hiányzik a .zip-ből egy fájl:
LEMONConfig.cmake.in
emiatt a cmake hibát jelzett.
ha bemásoltuk a hg-ből az ugyanilyen nevű fájlt, akkor működött.

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by ladanyi

  • Resolution set to duplicate
  • Status changed from new to closed

Ez ugyanaz mint a #322. Ugyan ki lett javítva az 1.1-es ágban, de a javítás kiadott verzióba még nem került bele.

comment:2 in reply to: ↑ description Changed 8 years ago by alpar

Replying to jani129:

Let me kindly remind you that the communication here should be in English.

Note: See TracTickets for help on using tickets.