COIN-OR::LEMON - Graph Library

Version 16 (modified by Alpar Juttner, 6 years ago) (diff)

--

Önálló projekt, szakmai gyakorlat I, 2014

A tárgy célja, hogy a hallgatók egy általuk választott témán (egy témavezető irányítása mellett) önállóan dolgozzanak, a munka eredményét pedig a félév végen irásos formában és egy előadás keretében bemutassák. E beszámolók és a témavezető véleményezése határozza meg a kapott érdemjegyet.

A tárggyal kapcsolatos bármilyen kérdést, jelentkezést, beszámolót stb. a tárgyfelelősnek, Jüttner Alpárnak az alpar[kukac]cs.elte.hu címre küldjenek.

A hallgatóknak témát és témavezetőt kell választani. A témát szeptember 15-ig kell választani, ezt a témavezetővel előzetesen jóvá kell hagyatni. Javasolt egy rövid bemutatkozó levelet írni a témavezetőnek.

Alább található a választható témák listája. A hallgatók választhatnak a listában nem szereplő (akár saját ötleten alapuló) témát is, amennyiben ezt egy a témában járatos témavezetővel illetve a tárgyfelelőssel előzetesen egyeztetik.

Téma Témavezető(k)
Konvolúciók közelítése Arató Miklós ELTE TTK, Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék
Véletlen folyamatok gráfokon és szimulációik Backhausz Ágnes ELTE TTK, Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék & MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
Big Data módszerek és ajánló rendszerek Benczúr András, Fekete Zsolt MTA SZTAKI & ELTE TTK, Operációkutatási Tanszék
Többszempontú döntési modellek és alkalmazásaik Bozóki Sándor MTA SZTAKI & BCE
Molekulagráfok fingerprintjeinek vizsgálata (pdf, html) Fekete István, Tichler Krisztián ELTE IK, Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék
Logikai problémamegoldó módszerek (pdf, html) Fekete István, Tichler Krisztián ELTE IK, Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék
Statisztikai módszerek alkalmazása klinikai genetikai kutatásokban Firneisz Gábor Semmelweis Egyetem, II. sz. Belgyógyászati Klinika
Piaci kockázatok modelljeinek tesztelése Honkó Krisztián, Bozsó Dávid ING Risk and Actuarial Services (RAS) Kft.
Lineáris programozás belsőpontos módszerei és gyakorlati alkalmazásuk Illés Tibor ELTE TTK, Operációkutatási Tanszék
Polinomiális hálózati szimplex algoritmusok Jüttner Alpár ELTE TTK, Operációkutatási Tanszék
Vasúti menetrendek optimlizálása Jüttner Alpár ELTE TTK, Operációkutatási Tanszék
Dekonvolúció genetikus algoritmus segítségével, alkalmazás femtoszekundum felbontású kinetikai mérésekre max. 2 hallgató Keszei Ernő ELTE TTK, Kémiai Intézet
Online algoritmusok kombinatorikus optimalizálási feladatokra Király Tamás ELTE TTK, Operációkutatási Tanszék
Félig árnyékos karakterek megtalálása, felismerése Pataki Péter ARH Zrt.
Mozgásérzékelés és mozgáskövetés képsorozaton a képfeldolgozás eszközeivel Pataki Péter ARH Zrt.
Pszichológia a pénzügyekben Sebestyén Géza BCE
A jövőbeli éghajlatváltozás leírásának bizonytalanságai és számszerűsítésük Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat
Gráfelméleti problémák programozható hálózatokban Tapolcai János, Bérczi-Kovács Erika BME TMIT, ELTE TTK, Operációkutatási Tanszék
Elliptikus operátorok sajátértékei Tóth Árpád ELTE TTK, Analízis tanszék
Sokparaméteres modelloptimalizálás Turányi Tamás ELTE TTK, Kémiai Intézet
A planetáris határréteg szerkezete, turbulens folyamatai Weidinger Tamás ELTE TTK, Meteorológiai Tanszék

Félév végi követelmények:

minimum 2 oldalas beszámoló készítése az elvégzett munkáról (határidő: december 10) a munka rövid (5 perc) szóbeli bemutatása számítógépes prezentáció formájában.

Attachments (25)

 • ja2_14.pdf (70.8 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Jüttner Alpár - Polinomiális hálózati szimplex algoritmusok
 • ke_13.pdf (37.8 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Keszei Ernő - Dekonvolúció genetikus algoritmus segítségével, alkalmazás femtoszekundum felbontású kinetikai mérésekre
 • sg.pdf (67.0 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Sebestyén Géza - Pszichológia a pénzügyekben
 • it.pdf (60.4 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Illés Tibor - Lineáris programozás belsőpontos módszerei és gyakorlati alkalmazásuk
 • tt.pdf (102.2 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Turányi Tamás - Sokparaméteres modelloptimalizálás
 • szp-szg.pdf (97.8 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Szabó Péter, Szépszó Gabriella - A jövőbeli éghajlatváltozás leírásának bizonytalanságai és számszerűsítésük
 • kt.pdf (74.9 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Király Tamás - Online algoritmusok kombinatorikus optimalizálási feladatokra
 • fg.pdf (77.7 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Firneisz Gábor - Statisztikai módszerek alkalmazása klinikai genetikai kutatásokban
 • pp1.pdf (22.2 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Pataki Péter - Félig árnyékos karakterek megtalálása, felismerése
 • pp2.pdf (49.5 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Pataki Péter - Mozgásérzékelés és mozgáskövetés képsorozaton a képfeldolgozás eszközeivel
 • fi-tk.pdf (214.6 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Fekete István, Tichler Krisztián - Molekulagráfok fingerprintjeinek vizsgálata & Logikai problémamegoldó módszerek
 • ba-fzs.pdf (73.5 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Benczúr András, Fekete Zsolt - Big Data módszerek és ajánló rendszerek
 • ta.pdf (49.6 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Tóth Árpád - Elliptikus operátorok sajátértékei
 • am.pdf (71.7 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Arató Miklós - Konvolúciók közelítése
 • bd.pdf (105.7 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Honkó Krisztián, Bozsó Dávid - Piaci kockázatok modelljeinek tesztelése
 • ba.pdf (51.0 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Backhausz Ágnes - Véletlen folyamatok gráfokon és szimulációik
 • bs.pdf (266.5 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Bozóki Sándor - Többszempontú döntési modellek és alkalmazásaik
 • ja2.pdf (96.5 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Jüttner Alpár - Vasúti menetrendek optimlizálása
 • wt.pdf (132.9 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Weidinger Tamás - A planetáris határréteg szerkezete, turbulens folyamatai
 • tj-bke.pdf (66.5 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Tapolcai János, Bérczi-Kovács Erika - Gráfelméleti problémák programozható hálózatokban
 • na.pdf (140.7 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Németh András - Mederfenék rekonstrukció
 • krt.pdf (305.2 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Krámer Tamás - Törtrendű advektív-diszperzív differenciálegyenletek hossz-menti folyami elkeveredésre
 • gv.pdf (27.8 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Grolmusz Vince - Agygráfok és tulajdonságaik
 • bk.pdf (79.6 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Bérczi Kristóf - Pakolások irányított gráfokban
 • za.pdf (537.2 KB) - added by Alpar Juttner 5 years ago.