COIN-OR::LEMON - Graph Library

Önálló projekt, szakmai gyakorlat I, 2016

Információk a félév végi konferenciáról:

  • Időpont: 2016 december 21-22
  • Hely: ELTE Déli tömb, TBA

A tárgy célja, hogy a hallgatók egy általuk választott témán (egy témavezető irányítása mellett) önállóan dolgozzanak, a munka eredményét pedig a félév végén írásos formában és egy előadás keretében bemutassák. E beszámolók és a témavezető véleményezése határozza meg a kapott érdemjegyet.

A tárggyal kapcsolatos bármilyen kérdést, jelentkezést, beszámolót stb. a tárgyfelelősnek, Jüttner Alpárnak az alpar[kukac]cs.elte.hu címre küldjenek.

A hallgatóknak témát és témavezetőt kell választani. Kérem minél hamarabb (legkésőbb szeptember 16-ig) vegyék fel a kapcsolatot az önöket érdeklő témák vezetőjével. Javasolt egy rövid bemutatkozó levelet írni a témavezetőnek. A témaválasztást szeptember 23-ig kell véglegesíteni, ezt a témavezetővel előzetesen jóvá kell hagyatni.

Alább található a választható témák listája. A hallgatók választhatnak a listában nem szereplő (akár saját ötleten alapuló) témát is, amennyiben ezt egy a témában járatos témavezetővel illetve a tárgyfelelőssel előzetesen egyeztetik.

Hallgató Téma Témavezető(k)
Smid Roland Hitelkockázati modellek fejlesztése az OTP Bankban Balaton Attila OTP Bank Nyrt.
Czifra Domonkos Ajánló rendszerek; elosztott és online gépi tanulás Benczúr András ELTE Opkut. Tsz., MTA SZTAKI, benczur@…
Rácz Dániel Mobil eszközök szenzoradatainak elemzése Benke Tamás Lufthansa Systems Hungária Kft.
Antal Ádám Döntésanalízis és alkalmazásai Bozóki Sándor MTA SZTAKI és BCE
Balázsi Judit, Halasi Valentina Merre haladnak a gondolatok? Valós hálózatok útvonalainak vizsgálata Gulyás András, Kőrösi Attila BME-TMIT
Hyper-parameter Tuning of Machine Learning Algorithms Tomáš Horváth Data Science Department, Faculty of Informatics, ELTE
Hogyan oldjunk meg lineáris komplementaritási feladatokat? Illés Tibor BME Differenciálegyenletek Tanszék
Farkas Rita Mátrixhatványok hatékony számítása - alkalmazás törtrendű diffúziós feladatok szimulációjára Izsák Ferenc ELTE, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
Madarasi Péter Primál-duál módszerek nagyméretű kombinatorikus optimalizálási feladatok megoldására Jüttner Alpár ELTE Operációkutatási Tsz.
Csanády Bálint Quadropter programozás Jüttner Alpár ELTE Operációkutatási Tsz.
Győrbíró Tamás Nemlineáris lemezegyenlet numerikus megoldása. Karátson János ELTE, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
Adatbányászat az öregedéskutatásban Kerepesi Csaba MTA SZTAKI / ELTE Számítógéptudományi Tanszék
Kovács Ákos Online algoritmusok kombinatorikus optimalizálási feladatokra Király Tamás ELTE Oerációkutatási Tanszék
Tomográfiai jellegű feladatok a többnézetű képelemzésben Kiss Attila, Szirányi Tamás ELTE Számítógéptudományi Tanszék / MTA SZTAKI
Véleményformálók és érzelmi analízis közösségi hálózatokon Kiss Attila ELTE IK, Információs Rendszerek Tanszék
Horváth Bálint Elérhetőségi adatbázis vizsgálata Köllő János MTA Közgazdaságtudományi Intézet
Törtrendű advektív-diszperzív differenciálegyenletek hossz-menti folyami elkeveredésre Krámer Tamás BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
Simon Alekszandra 5G hálózatok és a NUM (Network Utility Maximisation) keretrendszer Laki Sándor ELTE IK Információs Rendszerek Tanszék
Mona András Európa árampiacainak összekapcsolása Mádi-Nagy Gergely ELTE Operációkutatási Tsz.
Energiapiaci portfólió kockázat kezelése Mádi-Nagy Gergely ELTE Operációkutatási Tsz.
Rokob Sándor Duplikációs véletlen gráfok Móri Tamás ELTE Valószínűségelméleti és Statisztika Tsz.
Horváth Ákos Járványterjedés modellezése különböző típusú hálózatokon Nagy Noémi ELTE, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tsz.
Félig árnyékos karakterek megtalálása, felismerése Pataki Péter ARH Zrt.
Járművek tengelyszámának meghatározasa a képfeldolgozás eszközeivel oldalsó szkennelt képen Pataki Péter ARH Zrt.
Tábori Ármin Mozgásérzékelés és mozgáskövetés képsorozaton a képfeldolgozás eszközeivel Pataki Péter ARH Zrt.
Egy gyorsabb Internetért; Csomagosztályozók modellezése Rétvári Gábor, Kőrösi Attila BME-TMIT
Sulyán Tímea Banki hálózatok dinamikája Sebestyén Géza Budapesti Corvinus Egyetem, MNB Tanszék
Schneider Tímea Véleményterjedés modellezése hálózatokon differenciálegyenletekkel Simon Péter ELTE, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
Kapari Dávid Járványterjedés időben változó hálózatokon Simon Péter ELTE, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
Transzkripciós faktorok kötőhelyeinek előrejelzése gépi tanulási módszerekkel Szalai-Gindl János Márk ELTE IK, Információs Rendszerek Tanszék
Havasréti Kristóf Robotkar és ördöglakat, geometriai transzformációk a gyakorlatban Szeghy Dávid ELTE, Geometriai Tanszék
Bizonyítások vizualizációja Tapolcai János BME
Mezey Eörs Sokparaméteres modelloptimalizálás Turányi Tamás ELTE Kémiai Intézet
Kovács Adrienn Nemparaméteres sűrűségfüggvény-becslési eljárások Varga László ELTE TTK, Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék
Kiss Franciska A planetáris határréteg szerkezete, turbulens folyamatai Weidinger Tamás ELTE TTK, Meteorológiai Tanszék

Félév végi követelmények:

2 oldalas beszámoló készítése az elvégzett munkáról (határidő: december 10) a munka rövid (5 perc) szóbeli bemutatása számítógépes prezentáció formájában.

II. félév

Hallgató Téma Témavezető(k)
Antal Ádám Döntésanalízis és alkalmazásai Bozóki Sándor MTA SZTAKI és BCE
Czifra Domonkos Ajánló rendszerek; elosztott és online gépi tanulás Benczúr András ELTE Opkut. Tsz., MTA SZTAKI, benczur@…
Farkas Rita Mátrixhatványok hatékony számítása - alkalmazás törtrendű diffúziós feladatok szimulációjára Izsák Ferenc ELTE, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
Győrbíró Tamás Nemlineáris lemezegyenlet numerikus megoldása. Karátson János ELTE, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
Halasi Valentina Merre haladnak a gondolatok? Valós hálózatok útvonalainak vizsgálata Gulyás András, Kőrösi Attila BME-TMIT
Havasréti Kristóf ? Prokaj Vilmos ELTE Valószínűségelméleti és Statisztika Tsz.
Horváth Ákos Járványterjedés modellezése különböző típusú hálózatokon Nagy Noémi ELTE, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tsz.
Horváth Bálint Járványterjedés modellezése adaptív hálózatokon Nagy Noémi ELTE, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tsz.
Kapari Dávid Járványterjedés időben változó hálózatokon Simon Péter ELTE, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
Kiss Franciska A planetáris határréteg szerkezete, turbulens folyamatai Weidinger Tamás ELTE TTK, Meteorológiai Tanszék
Kovács Adrienn Nemparaméteres sűrűségfüggvény-becslési eljárások Varga László ELTE TTK, Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék
Kovács Ákos Online algoritmusok kombinatorikus optimalizálási feladatokra Király Tamás ELTE Oerációkutatási Tanszék
Madarasi Péter Primál-duál módszerek nagyméretű kombinatorikus optimalizálási feladatok megoldására Jüttner Alpár ELTE Operációkutatási Tsz.
Mezey Eörs Sokparaméteres modelloptimalizálás Turányi Tamás ELTE Kémiai Intézet
Mona András Európa árampiacainak összekapcsolása Mádi-Nagy Gergely ELTE Operációkutatási Tsz.
Rácz Dániel ? Prokaj Vilmos ELTE Valószínűségelméleti és Statisztika Tsz.
Rokob Sándor Duplikációs véletlen gráfok Móri Tamás ELTE Valószínűségelméleti és Statisztika Tsz.
Schneider Tímea Véleményterjedés modellezése hálózatokon differenciálegyenletekkel Simon Péter ELTE, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
Simon Alekszandra 5G hálózatok és a NUM (Network Utility Maximisation) keretrendszer Laki Sándor ELTE IK Információs Rendszerek Tanszék
Smid Roland Bennfentes információ modellezése filtrációbővítéssel Prokaj Vilmos ELTE Valószínűségelméleti és Statisztika Tsz.
Sulyán Tímea Banki hálózatok dinamikája Sebestyén Géza Budapesti Corvinus Egyetem, MNB Tanszék
Last modified 12 months ago Last modified on 02/17/17 10:06:34

Attachments (30)