COIN-OR::LEMON - Graph Library

Version 1 (modified by Alpar Juttner, 6 years ago) (diff)

--

See AlkMatProjekt2014-15/2.

Önálló projekt, szakmai gyakorlat I, 2016

A tárgy célja, hogy a hallgatók egy általuk választott témán (egy témavezető irányítása mellett) önállóan dolgozzanak, a munka eredményét pedig a félév végén írásos formában és egy előadás keretében bemutassák. E beszámolók és a témavezető véleményezése határozza meg a kapott érdemjegyet.

A tárggyal kapcsolatos bármilyen kérdést, jelentkezést, beszámolót stb. a tárgyfelelősnek, Jüttner Alpárnak az alpar[kukac]cs.elte.hu címre küldjenek.

A hallgatóknak témát és témavezetőt kell választani. A témát szeptember 15-ig kell választani, ezt a témavezetővel előzetesen jóvá kell hagyatni. Javasolt egy rövid bemutatkozó levelet írni a témavezetőnek.

Alább található a választható témák listája. A hallgatók választhatnak a listában nem szereplő (akár saját ötleten alapuló) témát is, amennyiben ezt egy a témában járatos témavezetővel illetve a tárgyfelelőssel előzetesen egyeztetik.

Hallgató Téma Témavezető(k)
Ferenczi Dóra Konvolúciók közelítése Arató Miklós ELTE TTK, Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék
Antos Kató Véletlen folyamatok gráfokon és szimulációik Backhausz Ágnes ELTE TTK, Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék & MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
Danyluk Tamás, Kelen Domokos, Pejó Balázs Big Data módszerek és ajánló rendszerek Benczúr András, Fekete Zsolt MTA SZTAKI & ELTE TTK, Operációkutatási Tanszék
Deák Attila Pakolások irányított gráfokban Bérczi Kristóf ELTE TTK, Operációkutatási Tanszék
Többszempontú döntési modellek és alkalmazásaik Bozóki Sándor MTA SZTAKI & BCE
Fonyó Dávid Molekulagráfok fingerprintjeinek vizsgálata (pdf, html) Fekete István, Tichler Krisztián ELTE IK, Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék
Simon Emese Logikai problémamegoldó módszerek (pdf, html) Fekete István, Tichler Krisztián ELTE IK, Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék
Németh László Statisztikai módszerek alkalmazása klinikai genetikai kutatásokban Firneisz Gábor Semmelweis Egyetem, II. sz. Belgyógyászati Klinika
Varga Bálint Agygráfok és tulajdonságaik Grolmusz Vince ELTE TTK, Számítógéptudományi Tanszék
Laky Tibor Piaci kockázatok modelljeinek tesztelése Honkó Krisztián, Bozsó Dávid ING Risk and Actuarial Services (RAS) Kft.
Lineáris programozás belsőpontos módszerei és gyakorlati alkalmazásuk Illés Tibor ELTE TTK, Operációkutatási Tanszék
Polinomiális hálózati szimplex algoritmusok Jüttner Alpár ELTE TTK, Operációkutatási Tanszék
Vasúti menetrendek optimlizálása Jüttner Alpár ELTE TTK, Operációkutatási Tanszék
Dekonvolúció genetikus algoritmus segítségével, alkalmazás femtoszekundum felbontású kinetikai mérésekre max. 2 hallgató Keszei Ernő ELTE TTK, Kémiai Intézet
Antal József Online algoritmusok kombinatorikus optimalizálási feladatokra Király Tamás ELTE TTK, Operációkutatási Tanszék
Törtrendű advektív-diszperzív differenciálegyenletek hossz-menti folyami elkeveredésre Krámer Tamás BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
Mederfenék rekonstrukció Németh András Dolphio Technologies
Somogyi Crescencia Félig árnyékos karakterek megtalálása, felismerése Pataki Péter ARH Zrt.
Nagy Ágnes Mozgásérzékelés és mozgáskövetés képsorozaton a képfeldolgozás eszközeivel Pataki Péter ARH Zrt.
Pszichológia a pénzügyekben Sebestyén Géza BCE
Harangozó Ádám A jövőbeli éghajlatváltozás leírásának bizonytalanságai és számszerűsítésük Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat
Vass Balázs, Jakab Attila Gráfelméleti problémák programozható hálózatokban Tapolcai János, Bérczi-Kovács Erika BME TMIT, ELTE TTK, Operációkutatási Tanszék
Neogrády-Kiss Márton Elliptikus operátorok sajátértékei Tóth Árpád ELTE TTK, Analízis tanszék
Nagy Viktor, Csohány Dóra Sokparaméteres modelloptimalizálás Turányi Tamás ELTE TTK, Kémiai Intézet
Ikvahidi Adrienn A planetáris határréteg szerkezete, turbulens folyamatai Weidinger Tamás ELTE TTK, Meteorológiai Tanszék

Félév végi követelmények:

2 oldalas beszámoló készítése az elvégzett munkáról (határidő: december 10) a munka rövid (5 perc) szóbeli bemutatása számítógépes prezentáció formájában.

Attachments (30)

 • VL_projekt2016.pdf (62.8 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Varga László - Nemparaméteres sűrűségfüggvény-becslési eljárások​
 • krt.pdf (305.2 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Krámer Tamás - Törtrendű advektív-diszperzív differenciálegyenletek hossz-menti folyami elkeveredésre
 • wt.pdf (132.9 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Weidinger Tamás - A planetáris határréteg szerkezete, turbulens folyamatai
 • pp_arnyek.pdf (121.5 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Pataki Péter - Félig árnyékos karakterek megtalálása, felismerése
 • pp_kerek.pdf (194.5 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Pataki Péter - Járművek tengelyszámának meghatározasa a képfeldolgozás eszközeivel oldalsó szkennelt képen
 • pp_mozgas.pdf (197.9 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Pataki Péter - Mozgásérzékelés és mozgáskövetés képsorozaton a képfeldolgozás eszközeivel
 • SG-2016.pdf (43.6 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Sebestyén Géza - Banki hálózatok dinamikája
 • benczur.pdf (79.0 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Benczúr András - Ajánló rendszerek; elosztott és online gépi tanulás
 • Turanyi-2016.pdf (74.3 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Turányi Tamás - Sokparaméteres modelloptimalizálás
 • simonp.pdf (31.9 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Simon Péter - Véleményterjedés modellezése hálózatokon differenciálegyenletekkel
 • izsakf.pdf (24.4 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Izsák Ferenc - Mátrixhatványok hatékony számítása - alkalmazás törtrendű diffúziós feladatok szimulációjára
 • BozokiSandor.pdf (320.9 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Bozóki Sándor - Döntésanalízis és alkalmazásai
 • illes-2016.pdf (220.5 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Illés Tibor - Hogyan oldjunk meg lineáris komplementaritási feladatokat?
 • kollo.pdf (53.9 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Köllő János - Elérhetőségi adatbázis vizsgálata
 • mng.pdf (60.5 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Mádi-Nagy Gergely - Európa árampiacainak összekapcsolása
 • mng2.pdf (29.4 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Mádi-Nagy Gergely - Energiapiaci portfólió kockázat kezelése
 • simonp2.pdf (30.4 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Simon Péter - Járványterjedés időben változó hálózatokon
 • tapolcai.pdf (32.4 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Tapolcai János - Bizonyítások vizualizációja
 • retvari-korosi.pdf (58.6 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Rétvári Gábor, Kőrösi Attila - Egy gyorsabb Internetért; Csomagosztályozók modellezése
 • gulyas-korosi.pdf (34.6 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Gulyás András, Kőrösi Attila - Merre haladnak a gondolatok? Valós hálózatok útvonalainak vizsgálata
 • Hitelkockazati-modellek.pdf (63.2 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Balaton Attila - Hitelkockázati modellek fejlesztése az OTP Bankban
 • kiss-attila-sztaki.pdf (53.1 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Kiss Attila, Szirányi Tamás - Tomográfiai jellegű feladatok a többnézetű képelemzésben
 • szeghy.pdf (66.7 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Szeghy Dávid - Robotkar és ördöglakat, geometriai transzformációk a gyakorlatban
 • kiss-attila-inf.pdf (165.5 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Kiss Attila - Véleményformálók és érzelmi analízis közösségi hálózatokon
 • laki.pdf (231.1 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Laki Sándor - 5G hálózatok és a NUM (Network Utility Maximisation) keretrendszer
 • thorvath.pdf (156.0 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Tomáš Horváth - Hyper-parameter Tuning of Machine Learning Algorithms
 • szalaigindl.pdf (212.5 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Szalai-Gindl János Márk - Transzkripciós faktorok kötőhelyeinek előrejelzése gépi tanulási módszerekkel
 • NagyN.pdf (57.1 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Nagy Noémi - Járványterjedés modellezése különböző típusú hálózatokon
 • kt2_15.pdf (52.1 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Király Tamás - Online algoritmusok kombinatorikus optimalizálási feladatokra
 • mori.pdf (39.3 KB) - added by Alpar Juttner 6 years ago. Móri Tamás - Duplikációs véletlen gráfok