COIN-OR::LEMON - Graph Library

Version 18 (modified by Alpar Juttner, 8 years ago) (diff)

--

Önálló projekt, szakmai gyakorlat I, 2016

A tárgy célja, hogy a hallgatók egy általuk választott témán (egy témavezető irányítása mellett) önállóan dolgozzanak, a munka eredményét pedig a félév végén írásos formában és egy előadás keretében bemutassák. E beszámolók és a témavezető véleményezése határozza meg a kapott érdemjegyet.

A tárggyal kapcsolatos bármilyen kérdést, jelentkezést, beszámolót stb. a tárgyfelelősnek, Jüttner Alpárnak az alpar[kukac]cs.elte.hu címre küldjenek.

A hallgatóknak témát és témavezetőt kell választani. Kérem minél hamarabb (legkésőbb szeptember 16-ig) vegyék fel a kapcsolatot az önöket érdeklő témák vezetőjével. Javasolt egy rövid bemutatkozó levelet írni a témavezetőnek. A témaválasztást szeptember 23-ig kell véglegesíteni, ezt a témavezetővel előzetesen jóvá kell hagyatni.

Alább található a választható témák listája. A hallgatók választhatnak a listában nem szereplő (akár saját ötleten alapuló) témát is, amennyiben ezt egy a témában járatos témavezetővel illetve a tárgyfelelőssel előzetesen egyeztetik.

Hallgató Téma Témavezető(k)
Hitelkockázati modellek fejlesztése az OTP Bankban Balaton Attila OTP Bank Nyrt.
Ajánló rendszerek; elosztott és online gépi tanulás Benczúr András ELTE Opkut. Tsz., MTA SZTAKI, benczur@…
Döntésanalízis és alkalmazásai Bozóki Sándor MTA SZTAKI és BCE
Merre haladnak a gondolatok? Valós hálózatok útvonalainak vizsgálata Gulyás András, Kőrösi Attila BME-TMIT
Hogyan oldjunk meg lineáris komplementaritási feladatokat? Illés Tibor BME Differenciálegyenletek Tanszék
Mátrixhatványok hatékony számítása - alkalmazás törtrendű diffúziós feladatok szimulációjára Izsák Ferenc ELTE, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
Primál-duál módszerek nagyméretű kombinatorikus optimalizálási feladatok megoldására Jüttner Alpár ELTE Operációkutatási Tsz.
Quadropter programozás Jüttner Alpár ELTE Operációkutatási Tsz.
Győrbíró Tamás Nemlineáris lemezegyenlet numerikus megoldása. Karátson János ELTE, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
Adatbányászat az öregedéskutatásban Kerepesi Csaba MTA SZTAKI / ELTE Számítógéptudományi Tanszék
Elérhetőségi adatbázis vizsgálata Köllő János MTA Közgazdaságtudományi Intézet
Törtrendű advektív-diszperzív differenciálegyenletek hossz-menti folyami elkeveredésre Krámer Tamás BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
Európa árampiacainak összekapcsolása Mádi-Nagy Gergely ELTE Operációkutatási Tsz.
Energiapiaci portfólió kockázat kezelése Mádi-Nagy Gergely ELTE Operációkutatási Tsz.
Félig árnyékos karakterek megtalálása, felismerése Pataki Péter ARH Zrt.
Járművek tengelyszámának meghatározasa a képfeldolgozás eszközeivel oldalsó szkennelt képen Pataki Péter ARH Zrt.
Mozgásérzékelés és mozgáskövetés képsorozaton a képfeldolgozás eszközeivel Pataki Péter ARH Zrt.
Egy gyorsabb Internetért; Csomagosztályozók modellezése Rétvári Gábor, Kőrösi Attila BME-TMIT
Banki hálózatok dinamikája Sebestyén Géza Budapesti Corvinus Egyetem, MNB Tanszék
Schneider Tímea Véleményterjedés modellezése hálózatokon differenciálegyenletekkel Simon Péter ELTE, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
Járványterjedés időben változó hálózatokon Simon Péter ELTE, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
Bizonyítások vizualizációja Tapolcai János BME
Sokparaméteres modelloptimalizálás Turányi Tamás ELTE Kémiai Intézet
Nemparaméteres suruségfüggvény-becslési eljárások Varga László ELTE TTK, Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék
A planetáris határréteg szerkezete, turbulens folyamatai Weidinger Tamás ELTE TTK, Meteorológiai Tanszék

Félév végi követelmények:

2 oldalas beszámoló készítése az elvégzett munkáról (határidő: december 10) a munka rövid (5 perc) szóbeli bemutatása számítógépes prezentáció formájában.

Attachments (30)

 • VL_projekt2016.pdf (62.8 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Varga László - Nemparaméteres sűrűségfüggvény-becslési eljárások​
 • krt.pdf (305.2 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Krámer Tamás - Törtrendű advektív-diszperzív differenciálegyenletek hossz-menti folyami elkeveredésre
 • wt.pdf (132.9 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Weidinger Tamás - A planetáris határréteg szerkezete, turbulens folyamatai
 • pp_arnyek.pdf (121.5 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Pataki Péter - Félig árnyékos karakterek megtalálása, felismerése
 • pp_kerek.pdf (194.5 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Pataki Péter - Járművek tengelyszámának meghatározasa a képfeldolgozás eszközeivel oldalsó szkennelt képen
 • pp_mozgas.pdf (197.9 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Pataki Péter - Mozgásérzékelés és mozgáskövetés képsorozaton a képfeldolgozás eszközeivel
 • SG-2016.pdf (43.6 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Sebestyén Géza - Banki hálózatok dinamikája
 • benczur.pdf (79.0 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Benczúr András - Ajánló rendszerek; elosztott és online gépi tanulás
 • Turanyi-2016.pdf (74.3 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Turányi Tamás - Sokparaméteres modelloptimalizálás
 • simonp.pdf (31.9 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Simon Péter - Véleményterjedés modellezése hálózatokon differenciálegyenletekkel
 • izsakf.pdf (24.4 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Izsák Ferenc - Mátrixhatványok hatékony számítása - alkalmazás törtrendű diffúziós feladatok szimulációjára
 • BozokiSandor.pdf (320.9 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Bozóki Sándor - Döntésanalízis és alkalmazásai
 • illes-2016.pdf (220.5 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Illés Tibor - Hogyan oldjunk meg lineáris komplementaritási feladatokat?
 • kollo.pdf (53.9 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Köllő János - Elérhetőségi adatbázis vizsgálata
 • mng.pdf (60.5 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Mádi-Nagy Gergely - Európa árampiacainak összekapcsolása
 • mng2.pdf (29.4 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Mádi-Nagy Gergely - Energiapiaci portfólió kockázat kezelése
 • simonp2.pdf (30.4 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Simon Péter - Járványterjedés időben változó hálózatokon
 • tapolcai.pdf (32.4 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Tapolcai János - Bizonyítások vizualizációja
 • retvari-korosi.pdf (58.6 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Rétvári Gábor, Kőrösi Attila - Egy gyorsabb Internetért; Csomagosztályozók modellezése
 • gulyas-korosi.pdf (34.6 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Gulyás András, Kőrösi Attila - Merre haladnak a gondolatok? Valós hálózatok útvonalainak vizsgálata
 • Hitelkockazati-modellek.pdf (63.2 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Balaton Attila - Hitelkockázati modellek fejlesztése az OTP Bankban
 • kiss-attila-sztaki.pdf (53.1 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Kiss Attila, Szirányi Tamás - Tomográfiai jellegű feladatok a többnézetű képelemzésben
 • szeghy.pdf (66.7 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Szeghy Dávid - Robotkar és ördöglakat, geometriai transzformációk a gyakorlatban
 • kiss-attila-inf.pdf (165.5 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Kiss Attila - Véleményformálók és érzelmi analízis közösségi hálózatokon
 • laki.pdf (231.1 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Laki Sándor - 5G hálózatok és a NUM (Network Utility Maximisation) keretrendszer
 • thorvath.pdf (156.0 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Tomáš Horváth - Hyper-parameter Tuning of Machine Learning Algorithms
 • szalaigindl.pdf (212.5 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Szalai-Gindl János Márk - Transzkripciós faktorok kötőhelyeinek előrejelzése gépi tanulási módszerekkel
 • NagyN.pdf (57.1 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Nagy Noémi - Járványterjedés modellezése különböző típusú hálózatokon
 • kt2_15.pdf (52.1 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Király Tamás - Online algoritmusok kombinatorikus optimalizálási feladatokra
 • mori.pdf (39.3 KB) - added by Alpar Juttner 8 years ago. Móri Tamás - Duplikációs véletlen gráfok