COIN-OR::LEMON - Graph Library

Version 18 (modified by Alpar Juttner, 6 years ago) (diff)

--

Önálló projekt, szakmai gyakorlat I, 2018

A tárgy célja, hogy a hallgatók egy általuk választott témán (egy témavezető irányítása mellett) önállóan dolgozzanak, a munka eredményét pedig a félév végén írásos formában és egy előadás keretében bemutassák. E beszámolók és a témavezető véleményezése határozza meg a kapott érdemjegyet.

A tárggyal kapcsolatos bármilyen kérdést, jelentkezést, beszámolót stb. a tárgyfelelősnek, Jüttner Alpárnak az alpar[kukac]cs.elte.hu címre küldjenek.

A hallgatóknak témát és témavezetőt kell választani. Kérem minél hamarabb (legkésőbb szeptember 14-ig) vegyék fel a kapcsolatot az önöket érdeklő témák vezetőjével. Javasolt egy rövid bemutatkozó levelet írni a témavezetőnek. A témaválasztást szeptember 21-ig kell véglegesíteni, ezt a témavezetővel előzetesen jóvá kell hagyatni. Ennek megtörténtét (a témavezetőt is cc-zve) a fenti címen jelezzék.

Alább található a választható témák listája. A hallgatók választhatnak a listában nem szereplő (akár saját ötleten alapuló) témát is, amennyiben ezt egy a témában járatos témavezetővel, illetve a tárgyfelelőssel előzetesen egyeztetik.

Hallgató Téma Témavezető(k)
Bognár Edit Szavazási modell determinisztikus és véletlen gráfokon Backhausz Ágnes ELTE TTK, Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék & MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
Paulovics Zoltán Partíciós részmatroidok vizsgálata Bérczi Kristóf ELTE TTK, Operációkutatási Tsz
Nemlineáris egyenletrendszerek és alkalmazásaik Bozóki Sándor MTA SZTAKI & BCE
Tamás Ambrus Klasszifikációs algoritmusok bizonytalanságának eloszlás-független, nem-aszimptotikus vizsgálata Csáji Balázs Csanád MTA SZTAKI
Kovács Márton Semi-Matchings for Bipartite Graphs and Load Balancing Frank András ELTE TTK, Operációkutatási Tsz
Dobrovoczki Péter, Kolok Csegő Machine (deep, reinforcement) learning alkalmazása rádiós hálózatokban Hévizi László Ericsson Magyarország
Gál Boglárka Algoritmikus megoldások Logisztikai feladatokra Jüttner Alpár ELTE TTK, Operációkutatási Tsz
Leitereg Miklós Polinomiális LP algoritmusok Jüttner Alpár ELTE TTK, Operációkutatási Tsz
Ujszászi Zoltán Életkor prediktálása gépi tanulással Kerepesi Csaba MTA SZTAKI
Farkas Dóra Optimalizálás az épület-nyomtatásban Király Tamás ELTE TTK, Operációkutatási Tsz
Kisfaludi Márton Dimenziószám csökkentés nagy méretű bioinformatikai adathalmazok előfeldolgozásánál Kiss Attila Waters Research Center, attila_kiss@…
Nagy Gergely Hatékony osztályozó algoritmusok fejlesztése és implementálása bioinformatikai alkalmazásokhoz Kiss Attila Waters Research Center, attila_kiss@…
Tamási Tímea AGV flotta ütemezése és irányítása Kis Tamás ELTE TTK, Operációkutatási Tsz - MTA SZTAKI
Önvezető hálózatok Laki Sándor ELTE IK Információs Rendszerek Tanszék
5G hálózatok és a NUM (Network Utility Maximisation) keretrendszer Laki Sándor ELTE IK Információs Rendszerek Tanszék
Gaál Gusztáv Gépi tanulás biológiai kutatások támogatásában Lukács András ELTE TTK MI, lukacs@…
Ki nevet a végén játékról készült videó alapján a játékmenet követése Pataki Péter ARH Zrt.
Windisch Anita Neuronhálózatok dinamikája Simon Péter ELTE, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék
Abdul Kader Aida Szeghy Dávid ELTE TTK, Geometria Tsz
Pozíció-gráf struktúrák becslése Szimultán Helymeghatározási és Térképezései (SLAM) algorimusok számára Szirányi Tamás, Majdik András MTA SZTAKI
Képi szegmentálás gráfvágással Szirányi Tamás, Jankó Zsolt MTA SZTAKI
Érzékelő járművek önszervező hálózatai Szirányi Tamás MTA SZTAKI
Adatközpontot menedzselő algoritmusok tervezése Toka László BME TMIT
Felszín-légkör kölcsönhatások – mikrometeorológiai mérési programok adatfeldolgozása Weidinger Tamás ELTE TTK, Meteorológiai Tanszék
Tamás Czermann Modellezés magasabb rendű Markov- láncokkal Csiszár Villő ELTE TTK, Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék

Félév végi követelmények:

2 oldalas beszámoló készítése az elvégzett munkáról (határidő: december 10) a munka rövid (5 perc) szóbeli bemutatása számítógépes prezentáció formájában.

Attachments (18)