COIN-OR::LEMON - Graph Library

Version 5 (modified by Alpar Juttner, 3 years ago) (diff)

--

Önálló projekt, szakmai gyakorlat I, 2018

A tárgy célja, hogy a hallgatók egy általuk választott témán (egy témavezető irányítása mellett) önállóan dolgozzanak, a munka eredményét pedig a félév végén írásos formában és egy előadás keretében bemutassák. E beszámolók és a témavezető véleményezése határozza meg a kapott érdemjegyet.

A tárggyal kapcsolatos bármilyen kérdést, jelentkezést, beszámolót stb. a tárgyfelelősnek, Jüttner Alpárnak az alpar[kukac]cs.elte.hu címre küldjenek.

A hallgatóknak témát és témavezetőt kell választani. Kérem minél hamarabb (legkésőbb szeptember 16-ig) vegyék fel a kapcsolatot az önöket érdeklő témák vezetőjével. Javasolt egy rövid bemutatkozó levelet írni a témavezetőnek. A témaválasztást szeptember 23-ig kell véglegesíteni, ezt a témavezetővel előzetesen jóvá kell hagyatni.

Alább található a választható témák listája. A hallgatók választhatnak a listában nem szereplő (akár saját ötleten alapuló) témát is, amennyiben ezt egy a témában járatos témavezetővel illetve a tárgyfelelőssel előzetesen egyeztetik.

Hallgató Téma Témavezető(k)
Szavazási modell determinisztikus és véletlen gráfokon Backhausz Ágnes ELTE TTK, Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék & MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
Nemlineáris egyenletrendszerek és alkalmazásaik Bozóki Sándor MTA SZTAKI & BCE
Életkor prediktálása gépi tanulással Kerepesi Csaba MTA SZTAKI
Dimenziószám csökkentés nagy méretű bioinformatikai adathalmazok előfeldolgozásánál Kiss Attila Waters Research Center, attila_kiss@…
Osztalyozo_Kiss_A.pdf​ Hatékony osztályozó algoritmusok fejlesztése és implementálása bioinformatikai alkalmazásokhoz Kiss Attila Waters Research Center, attila_kiss@…
Önvezető hálózatok Laki Sándor ELTE IK Információs Rendszerek Tanszék
5G hálózatok és a NUM (Network Utility Maximisation) keretrendszer Laki Sándor ELTE IK Információs Rendszerek Tanszék
Felszín-légkör kölcsönhatások – mikrometeorológiai mérési programok adatfeldolgozása Weidinger Tamás ELTE TTK, Meteorológiai Tanszék

Félév végi követelmények:

2 oldalas beszámoló készítése az elvégzett munkáról (határidő: december 10) a munka rövid (5 perc) szóbeli bemutatása számítógépes prezentáció formájában.

Attachments (18)