COIN-OR::LEMON - Graph Library

Version 7 (modified by Alpar Juttner, 3 years ago) (diff)

--

Önálló projekt, szakmai gyakorlat I, 2018

A tárgy célja, hogy a hallgatók egy általuk választott témán (egy témavezető irányítása mellett) önállóan dolgozzanak, a munka eredményét pedig a félév végén írásos formában és egy előadás keretében bemutassák. E beszámolók és a témavezető véleményezése határozza meg a kapott érdemjegyet.

A tárggyal kapcsolatos bármilyen kérdést, jelentkezést, beszámolót stb. a tárgyfelelősnek, Jüttner Alpárnak az alpar[kukac]cs.elte.hu címre küldjenek.

A hallgatóknak témát és témavezetőt kell választani. Kérem minél hamarabb (legkésőbb szeptember 16-ig) vegyék fel a kapcsolatot az önöket érdeklő témák vezetőjével. Javasolt egy rövid bemutatkozó levelet írni a témavezetőnek. A témaválasztást szeptember 23-ig kell véglegesíteni, ezt a témavezetővel előzetesen jóvá kell hagyatni.

Alább található a választható témák listája. A hallgatók választhatnak a listában nem szereplő (akár saját ötleten alapuló) témát is, amennyiben ezt egy a témában járatos témavezetővel illetve a tárgyfelelőssel előzetesen egyeztetik.

Hallgató Téma Témavezető(k)
Szavazási modell determinisztikus és véletlen gráfokon Backhausz Ágnes ELTE TTK, Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék & MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
Nemlineáris egyenletrendszerek és alkalmazásaik Bozóki Sándor MTA SZTAKI & BCE
Életkor prediktálása gépi tanulással Kerepesi Csaba MTA SZTAKI
Dimenziószám csökkentés nagy méretű bioinformatikai adathalmazok előfeldolgozásánál Kiss Attila Waters Research Center, attila_kiss@…
Osztalyozo_Kiss_A.pdf​ Hatékony osztályozó algoritmusok fejlesztése és implementálása bioinformatikai alkalmazásokhoz Kiss Attila Waters Research Center, attila_kiss@…
Önvezető hálózatok Laki Sándor ELTE IK Információs Rendszerek Tanszék
5G hálózatok és a NUM (Network Utility Maximisation) keretrendszer Laki Sándor ELTE IK Információs Rendszerek Tanszék
Pozíció-gráf struktúrák becslése Szimultán Helymeghatározási és Térképezései (SLAM) algorimusok számára Szirányi Tamás, Majdik András MTA SZTAKI
Képi szegmentálás gráfvágással Szirányi Tamás, Jankó Zsolt MTA SZTAKI
Érzékelő járművek önszervező hálózatai Szirányi Tamás MTA SZTAKI
Adatközpontot menedzselő algoritmusok tervezése Toka László BME TMIT
Felszín-légkör kölcsönhatások – mikrometeorológiai mérési programok adatfeldolgozása Weidinger Tamás ELTE TTK, Meteorológiai Tanszék

Félév végi követelmények:

2 oldalas beszámoló készítése az elvégzett munkáról (határidő: december 10) a munka rövid (5 perc) szóbeli bemutatása számítógépes prezentáció formájában.

Attachments (18)